kurna

kurdele

İt cordella [küç.] şeritçik İt corda ip, şerit

kurdeşen

<< TTü kurd eşeni «kurtçuk kaşıntısı», ciltte kaşıntılı kızarıklıklarla oluşan rahatsızlık« TTü eş- kaşımak, kazımak

kurgan

<< ETü korıġan hisar, kale ETü korı- korumak +(g)An

kurgu

TTü kur- +gU

kurmay

YTü kur divan, heyet

kurna

[ Eşref, Hazâinu's-Saadât , <1460]
tatlu su ile işler ḥammāma gire, ġurnāyı muˁtedil su ile doldura [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
gerçi ḳurnaları vardır ammā Rūm'uŋ gibi muslukları yokdur

Yun kruniá κρουνιά z [çoğ.] yalak, hamam kurnası << EYun krouneíon κρουνείον z [küç.] a.a. EYun krounós κρουνός zçeşme, musluk +ion

Not: Süry gūrnā, Erm kuŗn գուռն "hamam kurnası" biçimleri muhtemelen Yunancadan alınmıştır. Ar curna(t) (a.a.) Aramcadan iktibastır.


10.08.2015
kurnaz

Fa ḳurnās قرناس zahlaksız kişi, hilekâr, deyyus

kuron

Fr couronne taç << Lat corona a.a. EYun korōnís κορωνίς za.a. << HAvr *(s)ker-ew- halka, çember HAvr *(s)ker-¹ kıvırmak, halka yapmak

kurs1

İng course 1. akım, seyir, rota, süreç, 2. eğitim ve öğrenim programı Lat cursus koşu, koşu yolu

kurs2

Ar ḳurṣ/ḳurṣa(t) قرص z [#ḳrṣ fuˁl ] yuvarlak ekmek, lavaş, tepsi, disk

kursak

<< ETü kuruġsak/kuğursak mide <? ETü kuruġ gergin? kuru?