kurtul|mak

kurs2

Ar ḳurṣ/ḳurṣa(t) قرص z [#ḳrṣ fuˁl ] yuvarlak ekmek, lavaş, tepsi, disk

kursak

<< ETü kuruġsak/kuğursak mide <? ETü kuruġ gergin? kuru?

kurşun

<< ETü koruġjın kurşun ≈ Moğ qorguljin a.a.

kurt

<< ETü kurt 1. tırtıl, larva, 2. (Oğuzca) köpeğe benzer vahşi hayvan

kurtar|mak

<< ETü kutġar-/kurtġar- kurtarmak ETü kut baht, uğur +(g)Ar-

kurtul|mak

ETü: [ Kuanşi İm Pusar, <1000]
emgeglikler emgekinte antaġ kurtulur/kutrulur [sıkıntı çekenler sıkıntıdan öyle kurtulur - iki ayrı yazmada farklı imla kullanılmıştır] (...) taluydakı tişi yeklerde ozar kurtulur/kutrulur esen [cehennemdeki dişi şeytanlardan kaçar kurtulur esen] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
er emgektin kutuldı, er emgektin kurtuldı [[adam sıkıntıdan kurtuldu]] KTü: [ Codex Cumanicus, 1303]
euazio [evasio] - Tr: kutulmak (...) euazus - Tr: kutulmis [kutulmuş] (...) kutulis [kurtuluş]

<< ETü kutrul-/kurtul-/kutul- kurtulmak ETü kutur- talihli olmak? kutlanmak? +Il-

 kut

Not: Aslı muhtemelen kutrul- iken, kurtul- biçiminin metatez ürünü olduğu varsayılabilir.

Benzer sözcükler: kurtulunmak, kurtuluş


11.08.2021
kuru

<< ETü kuruġ kurumuş (Kaynak: Erdal sf. I.194)<? ETü kur- germek +I(g)

kuru|mak

<< ETü kurġa- kurumak ETü kuruġ kuru

kurul

YTü kurultay büyük meclis

kurultay

Moğ quralda toplantı, Cengiz Han yasasında büyük aile meclisi Moğ qura- toplanmak

kurum1

(≈ ETü kurun baca tortusu ) <? ETü kur- büzmek +Im