kurum3

kuru|mak

<< ETü kurġa- kurumak ETü kuruġ kuru

kurul

YTü kurultay büyük meclis

kurultay

Moğ quralda toplantı, Cengiz Han yasasında büyük aile meclisi Moğ qura- toplanmak

kurum1

(≈ ETü kurun baca tortusu ) <? ETü kur- büzmek +Im

kurum2

TTü kur- +Im

kurum3

YTü: [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
Kurum = Tesis, müessese, cemiyet YTü: kurumsal "Fr institutionel karşılığı" [ Cumhuriyet - gazete, 1935]
Osmanlı çağının güzelsel (bediî) ve kurumsal (cemiyete mensub) değer ölçülerinin yanında

TTü kur- +Im

 kur-

Benzer sözcükler: kurumlaşmak, kurumsal, kurumsal kimlik, kurumsallaşmak


04.10.2017
kurun

Ar ḳurūn قرون z [#ḳrn fuˁūl çoğ.] boynuzlar, çağlar Ar ḳarn [t.] 1. boynuz, çift, 2. yaşıt, çağdaş

kuruntu

TTü kurun- aklında kurmak TTü kur- +(In)tI

kuruş

Alm Grosch bir altın solidus veya 12 gümüş denarius'a eşdeğer kalın gümüş sikke, thaler OLat denarius grossus «kalın dinar»

kurut

<< ETü kurut çökelek ≈ Moğ qurud a.a.

kurye

İt corriere Fr courrier koşucu, ulak, posta tatarı << OLat *curritor koşucu Lat currere koşmak +(t)or