kus|mak

kurun

Ar ḳurūn قرون z [#ḳrn fuˁūl çoğ.] boynuzlar, çağlar Ar ḳarn [t.] 1. boynuz, çift, 2. yaşıt, çağdaş

kuruntu

TTü kurun- aklında kurmak TTü kur- +(In)tI

kuruş

Alm Grosch bir altın solidus veya 12 gümüş denarius'a eşdeğer kalın gümüş sikke, thaler OLat denarius grossus «kalın dinar»

kurut

<< ETü kurut çökelek ≈ Moğ qurud a.a.

kurye

İt corriere Fr courrier koşucu, ulak, posta tatarı << OLat *curritor koşucu Lat currere koşmak +(t)or

kus|mak

ETü: [ Uygurca Maniheist metinler, <900]
neçe yügürür erti ança kusar yarsıyor erti [ne kadar koşsa o kadar kusar idi] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
er ḳusdı [[adam kustu. Aynı şekilde 'boḏuġ ḳusdı' "boya kustu" denir.]]

<< ETü kus- dökmek, istifra etmek

Benzer sözcükler: kusma, kusturmak, kusulmak, kusunç, kusuntu

Bu maddeye gönderenler: kusmuk


05.03.2020
kuskun

<< ETü kuduzġun kuyruk altı kayışı ≈ Moğ qudurga(n) a.a.

kuskus

Ar ḳuṣḳūṣ قصقوص z [#ḳṣ q.] kırpık hamurdan yapılan yemek onom ḳaṣḳaṣa قصقص zkırptı

kusmuk

ETü kus- +mUk

kusur

Ar ḳuṣūr قُصُور z [#ḳṣr fuˁūl msd.] eksiklik Ar ḳaṣara قَصَرَ zkıstı, kısalttı, yetersiz kaldı, eksik idi

kuş

<< ETü kuş a.a.