kuskus

kuruş

Almanca Grosch "bir altın solidus veya 12 gümüş denarius'a eşdeğer kalın gümüş sikke, thaler" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Geç Latince denarius grossus "«kalın dinar»" deyiminden alıntıdır.

kurut

Eski Türkçe kurut "çökelek" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Moğolca aynı anlama gelen qurud sözcüğü ile eş kökenlidir.

kurye

İtalyanca corriere veya Fransızca courrier "koşucu, ulak, posta tatarı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *curritor "koşucu" biçiminden evrilmiştir. Geç Latince biçim Latince currere "koşmak" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir.

kus|mak

Eski Türkçe kus- "dökmek, istifra etmek" fiilinden evrilmiştir.

kuskun

Eski Türkçe kuduzġun "kuyruk altı kayışı" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Moğolca aynı anlama gelen qudurga(n) sözcüğü ile eş kökenlidir.

kuskus
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
kuskus: Pilavlık (...) hamur düğmesi.

Köken

Arapça ḳṣ kökünden gelen ḳuṣḳūṣ قصقوص z "kırpık hamurdan yapılan yemek" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük ḳaṣḳaṣa قصقص z "kırptı" fiilinin murabba (dörtlü)üdür.

Ek açıklama

Türkçeye 19. yy'da Fransızca üzerinden veya doğrudan Tunus-Cezayir'den alınmış olabilir.


27.11.2014
kusmuk

Eski Türkçe kus- fiilinden Türkiye Türkçesinde +mUk ekiyle türetilmiştir.

kusur

Arapça ḳṣr kökünden gelen ḳuṣūr قُصُور z "eksiklik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳaṣara قَصَرَ z "kıstı, kısalttı, yetersiz kaldı, eksik idi" fiilinin fuˁūl vezninde masdarıdır.

kuş

Eski Türkçe aynı anlama gelen kuş sözcüğünden evrilmiştir.

kuşak

Eski Türkçe kurşak "kuşak, kuşanma" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe kurşa- "kuşak bağlamak" fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

kuşan|mak

Eski Türkçe kurşan- "(kendine) kuşak bağlamak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe kurşa- "kuşak bağlamak" fiilinden Eski Türkçe +In- ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *kurış "gergi" biçiminden Eski Türkçe +(g)A- ekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe biçim Eski Türkçe kur- "germek" fiilinden Eski Türkçe +Iş ekiyle türetilmiştir.