kusmuk

kurut

<< ETü kurut çökelek ≈ Moğ qurud a.a.

kurye

İt corriere Fr courrier koşucu, ulak, posta tatarı << OLat *curritor koşucu Lat currere koşmak +(t)or

kus|mak

<< ETü kus- dökmek, istifra etmek

kuskun

<< ETü kuduzġun kuyruk altı kayışı ≈ Moğ qudurga(n) a.a.

kuskus

Ar ḳuṣḳūṣ قصقوص z [#ḳṣ q.] kırpık hamurdan yapılan yemek onom ḳaṣḳaṣa قصقص zkırptı

kusmuk

KTü: [ anon., et-Tuhfetu'z-Zekiyye fi'l-Lugati't-Türkiyye, <1400]
ḳayy [Ar.]: kusmak [kusulan şey] TTü: [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
Niçe yüz küffārı serχoş kusmuğuna döndürüp helāk oldular

ETü kus- +mUk

 kus-

Not: "Tanecik" anlamına gelen ETü %i+mUk eki mi (karamuk, kızamık), yoksa yemek ve eylem adları yapan Geç TTü +mIk eki mi (ekşimik, soymuk) sözkonusu olduğu anlaşılamadı.


03.10.2017
kusur

Ar ḳuṣūr قُصُور z [#ḳṣr fuˁūl msd.] eksiklik Ar ḳaṣara قَصَرَ zkıstı, kısalttı, yetersiz kaldı, eksik idi

kuş

<< ETü kuş a.a.

kuşak

<< ETü kurşak kuşak, kuşanma ETü kurşa- kuşak bağlamak +Uk

kuşan|mak

<< ETü kurşan- (kendine) kuşak bağlamak ETü kurşa- kuşak bağlamak +In- ETü kur kuşak

kuşe

Fr papier couché [pp.] «tabakalı kâğıt», cila tabakasıyla kaplı kâğıt (Fr couche yatak, tabaka +é ) Fr coucher yatırmak, yatmak << Lat collocare yatağa yatırmak Lat con+ locare yatırmak