kusur

kurye

İtalyanca corriere veya Fransızca courrier "koşucu, ulak, posta tatarı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *curritor "koşucu" biçiminden evrilmiştir. Geç Latince biçim Latince currere "koşmak" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir.

kus|mak

Eski Türkçe kus- "dökmek, istifra etmek" fiilinden evrilmiştir.

kuskun

Eski Türkçe kuduzġun "kuyruk altı kayışı" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Moğolca aynı anlama gelen qudurga(n) sözcüğü ile eş kökenlidir.

kuskus

Arapça ḳṣ kökünden gelen ḳuṣḳūṣ قصقوص z "kırpık hamurdan yapılan yemek" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük ḳaṣḳaṣa قصقص z "kırptı" fiilinin murabba (dörtlü)üdür.

kusmuk

Eski Türkçe kus- fiilinden Türkiye Türkçesinde +mUk ekiyle türetilmiştir.

kusur
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Köken

Arapça ḳṣr kökünden gelen ḳuṣūr قُصُور z "eksiklik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳaṣara قَصَرَ z "kıstı, kısalttı, yetersiz kaldı, eksik idi" fiilinin fuˁūl vezninde masdarıdır.

Benzer sözcükler

kusurlu, kusursuz

Bu maddeye gönderenler

taksir


05.02.2019
kuş

Eski Türkçe aynı anlama gelen kuş sözcüğünden evrilmiştir.

kuşak

Eski Türkçe kurşak "kuşak, kuşanma" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe kurşa- "kuşak bağlamak" fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

kuşan|mak

Eski Türkçe kurşan- "(kendine) kuşak bağlamak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe kurşa- "kuşak bağlamak" fiilinden Eski Türkçe +In- ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe kur "kuşak" sözcüğünden türetilmiştir.

kuşe

Fransızca papier couché "«tabakalı kâğıt», cila tabakasıyla kaplı kâğıt" deyiminden alıntıdır. (NOT: Fransızca deyim Fransızca couche "yatak, tabaka" sözcüğünün geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. ) Bu sözcük Fransızca coucher "yatırmak, yatmak" fiilinden türetilmiştir. Fransızca fiil Latince collocare "yatağa yatırmak" fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Latince locare "yatırmak" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir.

kuşet

Fransızca couchette "küçük yatak" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca couche "yatak, tabaka" sözcüğünün küçültme halidir.