kut

kuşet

Fr couchette [küç.] küçük yatak Fr couche yatak, tabaka +et°

kuşhane

<< TTü kuşχāne kuş evi, kuş yuvası

kuşkonmaz
kuşku

<? TTü *kuş- tedirgin olmak? +gU

kuşluk

<< ETü-O kuşluk gün doğumundan sonraki zaman ETü kuş +lIk

kut

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
umay teg ögim ḳatun ḳutıŋa [Umay misali anam Hatun'un kutu sayesinde] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
kut: ad-dawla wa'l-cadd [şans, talih] (...) ḳutaldı [bahtı açıldı] (...) ḳutlıġ [bahtlı, mübarek] (...) ḳutsız [bahtsız] TTü: kutlu [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
kutlu: Mesut, mebrûr, merhum, mukbil, talihli.

<< ETü kut baht, tanrısal rahmet, mutluluk

Benzer sözcükler: kutlu, kutsuz

Bu maddeye gönderenler: kudur- (kuduz), kurtar-, kurtul-, kutla-, kutsa-, kutsal


10.08.2021
kutla|mak

TTü kut +lA-

kutsa|mak

ETü kut bereket, talih +sA-

kutsal

YTü kut +sAl

kutsi

Ar ḳudsī قُدْسِى z [nsb.] kutsal, aziz Ar ḳuds [#ḳds] kutsallık

kutu

Yun kutí(on) κουτίον zküçük sandık, kutu << EYun kibōtion κιβωτίον z [küç.] a.a. EYun kibōtós κιβωτός zsandık +ion