kutsal

kuşku

<? TTü *kuş- tedirgin olmak? +gU

kuşluk

<< ETü-O kuşluk gün doğumundan sonraki zaman ETü kuş +lIk

kut

<< ETü kut baht, tanrısal rahmet, mutluluk

kutla|mak

TTü kut +lA-

kutsa|mak

ETü kut bereket, talih +sA-

kutsal

YTü: "mukaddes" [ Cumhuriyet - gazete, 1935]
üzerime aldığım onurlu ödevin kutsal olduğu kadar ağır da olduğunu biliyorum

YTü kut +sAl

 kut

Not: Köken itibariyle Türkçe kut sözcüğüyle ilgisiz olan Ar ḳuds ve ḳudsī biçimlerinden çağrışım yoluyla üretilmiş Yeni Türkçe sözcüktür.

Benzer sözcükler: kutsallık


02.10.2017
kutsi

Ar ḳudsī قُدْسِى z [nsb.] kutsal, aziz Ar ḳuds [#ḳds] kutsallık

kutu

Yun kutí(on) κουτίον zküçük sandık, kutu << EYun kibōtion κιβωτίον z [küç.] a.a. EYun kibōtós κιβωτός zsandık +ion

kutup

Ar ḳuṭb قطب z [#ḳṭb fuˁl ] 1. eksen, aks, 2. tasavvufta en yüksek mertebeye erişmiş kişi Ar ḳaṭaba قطب z1. kaşlarını çattı, 2. bir noktaya topladı, konsantre etti

kutur

Ar ḳuṭr قطر z [#ḳṭr fuˁl ] 1. halka, daire, top, 2. halkanın eni, çap, 3. bölge, idari birim ≈ İbr ḳāṭar קטר z1. halka, çember, taç, 2. halkalanmak, duman tütmek

kuva

Ar ḳuwā قوا z [#ḳwy fuˁal çoğ.] kuvvetler Ar ḳuwwa(t) قوّة z [t.]