kuva

kutsal

Yeni Türkçe kut fiilinden Yeni Türkçe +sAl ekiyle türetilmiştir.

kutsi

Arapça ḳudsī قُدْسِى z "kutsal, aziz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳds kökünden gelen ḳuds "kutsallık" sözcüğünün nisbet halidir.

kutu

Yunanca kutí(on) κουτίον z "küçük sandık, kutu" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kibōtion κιβωτίον z sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca kibōtós κιβωτός z "sandık" sözcüğünün küçültme halidir.

kutup

Arapça ḳṭb kökünden gelen ḳuṭb قطب z "1. eksen, aks, 2. tasavvufta en yüksek mertebeye erişmiş kişi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳaṭaba قطب z "1. kaşlarını çattı, 2. bir noktaya topladı, konsantre etti" fiilinin fuˁl vezninde türevidir.

kutur

Arapça ḳṭr kökünden gelen ḳuṭr قطر z "1. halka, daire, top, 2. halkanın eni, çap, 3. bölge, idari birim" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İbranice ḳāṭar קטר z "1. halka, çember, taç, 2. halkalanmak, duman tütmek" fiili ile eş kökenlidir.

kuva
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Mercimek Ahmed, Kâbusname terc., 1432]
ol ki ṣūret cinsidür üç ḳısmdur: ḳuvā ve efˁāl ve ervāḥ [potansiyel, aktüel ve ruhlar] [ Hoca Sa'deddin Ef., Tacü't-Tevârih, 1574]
ḳuvā-yi ṭabıˁalerinüŋ zemān-i istīlāsı idı [doğal güçlerini gösterme zamanı idi]

Köken

Arapça ḳwy kökünden gelen ḳuwā قوا z "kuvvetler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳuwwa(t) قوّة z sözcüğünün fuˁal vezninde çoğuludur.

Daha fazla bilgi için kuvvet maddesine bakınız.

Ek açıklama

Kuvvet sözcüğünün çoğul halidir. Tek v ile yazılır. Kuvvacı galattır.

Benzer sözcükler

kuvayı milliye, kuvvacı


21.05.2015
kuvars

Fransızca ve İngilizce quartz "bir silisyum kristali" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca aynı anlama gelen Quarz sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Slavca kvardy "sert" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

kuver

Fransızca couvert "örtü, özellikle sofra örtüsü, sofra takımı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca couvrir "örtmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen cooperire fiilinden evrilmiştir.

kuvöz

Fransızca couveuse "1. folluk, kuluçka yeri, 2. yeni doğan korunağı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca couver "kuluçkaya yatmak" fiilinden +os° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen cubare fiilinden evrilmiştir.

kuvve

Arapça ḳwy kökünden gelen ḳuwwa(t) قوّة z "güç, kuvvet" sözcüğünden alıntıdır.

kuvvet

Arapça ḳwy kökünden gelen ḳuwwa(t) قوّة z "güç" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳawiya قوى z "güçlü idi, güçlendi" fiilinin fuˁla(t) vezninde ismi merresidir.