kuymak

kuvars

Fransızca ve İngilizce quartz "bir silisyum kristali" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca aynı anlama gelen Quarz sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Slavca kvardy "sert" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

kuver

Fransızca couvert "örtü, özellikle sofra örtüsü, sofra takımı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca couvrir "örtmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen cooperire fiilinden evrilmiştir.

kuvöz

Fransızca couveuse "1. folluk, kuluçka yeri, 2. yeni doğan korunağı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca couver "kuluçkaya yatmak" fiilinden +os° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen cubare fiilinden evrilmiştir.

kuvve

Arapça ḳwy kökünden gelen ḳuwwa(t) قوّة z "güç, kuvvet" sözcüğünden alıntıdır.

kuvvet

Arapça ḳwy kökünden gelen ḳuwwa(t) قوّة z "güç" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳawiya قوى z "güçlü idi, güçlendi" fiilinin fuˁla(t) vezninde ismi merresidir.

kuymak
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ḳuyma [[hamurun kaynar yağa atılmasıyla yapılan bir tür ekmek. Ayrıca madenin eritilip kalıba dökülmesiyle yapılan her türlü nesneye ḳuyma denir.]]

Köken

Eski Türkçe kuyma "1. dökme metal, 2. dökme ekmek, lavaş" sözcüğü ile eş kökenlidir. Eski Türkçe sözcük Moğolca qoymag "katmer, gözleme" sözcüğü ile eş kökenlidir.


11.05.2020
kuyruk

Eski Türkçe kudruk "kuyruk" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Moğolca qudurga(n) "1. atın kuyruğundan geçen eğer kayışı, kuskun, 2. atın sağrısı" sözcüğü ile eş kökenlidir.

kuytu

Moğolca qoitu "art, gün görmeyen taraf, kuzey" sözcüğünden alıntıdır. Moğolca sözcük Moğolca qoi- "arka, art, geri" sözcüğünden türetilmiştir.

kuyu

Eski Türkçe kuduġ "kuyu" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Moğolca aynı anlama gelen qudug veya quddug sözcüğü ile eş kökenlidir.

kuyum

Eski Türkçe kuy- "dökmek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Im ekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *kud- biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe kod- "koymak, bırakmak" fiili ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.

kuyut

Arapça ḳyd kökünden gelen ḳuyūd قيود z "koşullar, bağlar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳayd قيد z sözcüğünün fuˁūl vezninde çoğuludur.