kuyruk

kuver

Fr couvert örtü, özellikle sofra örtüsü, sofra takımı Fr couvrir örtmek << Lat cooperire a.a.

kuvöz

Fr couveuse 1. folluk, kuluçka yeri, 2. yeni doğan korunağı Fr couver kuluçkaya yatmak +os° << Lat cubare a.a.

kuvve

Ar ḳuwwa(t) قوّة z [#ḳwy fuˁla(t) msd.] güç, kuvvet

kuvvet

Ar ḳuwwa(t) قوّة z [#ḳwy fuˁla(t) mr.] güç Ar ḳawiya قوى zgüçlü idi, güçlendi

kuymak

≈ ETü kuyma 1. dökme metal, 2. dökme ekmek, lavaş ETü kuy- dökmek +(A)mAk

kuyruk

ETü: [ Irk Bitig, <900]
at kuḏrukın tügüp tigret [at kuyruğunu düğümleyip gaz çıkarttır] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
kuḏruk [[bütün hayvanların kuyruğu ... ayrıca kıç deliği anlamında kullanılır]] TTü: "... kamuya açık bir hizmet için oluşturulan sıra" [ Ahmed İhsan, Avrupa'da Ne Gördüm, 1891]

<< ETü kudruk kuyruk ETü *kud- dökmek, indirmek +dUrUk

 kuyu

Not: Eski Türkçe sözcük *kuḏ-duruk biçiminden, ḏ-d asimilasyonu yoluyla evrilmiş olmalıdır. ETü koşum ve kıyafet unsurlarının adını yapan +duruk eki, sözcüğün ilk anlamının kuyruk değil kuyruğa takılan bir şey olduğunu düşündürür. Karş. Moğ kudurga (1. atın kuyruğundan geçen eğer kayışı, kuskun, 2. atın sağrısı). • “Bir hizmet için oluşturulan sıra” anlamı Fr queue (kuyruk) çevirisidir.

Benzer sözcükler: kılkuyruk, kuyrukçu, kuyruklu yalan, kuyruklu yıldız, kuyruksallayan


04.10.2017
kuytu

<< TTü koytu çukur yer <<? TTü koyuntı girinti, kucak, çukur TTü koyun- dalmak, girmek +(In)tI

kuyu

<< ETü kuduġ kuyu ETü *kud- dökmek +I(g)

kuyum

ETü kuy- dökmek +Im << ETü *kud- ≈? ETü kod- koymak, bırakmak

kuyut

Ar ḳuyūd قيود z [#ḳyd fuˁūl çoğ.] koşullar, bağlar Ar ḳayd قيد z [t.]

kuz

<< ETü kūz güneşsiz yer, gölge