kuyruk

kuver

Fr couvert örtü, özellikle sofra örtüsü, sofra takımı Fr couvrir örtmek << Lat cooperire a.a.

kuvöz

Fr couveuse 1. folluk, kuluçka yeri, 2. yeni doğan korunağı Fr couver kuluçkaya yatmak +os° << Lat cubare a.a.

kuvve

Ar ḳuwwa(t) قوّة z [#ḳwy fuˁla(t) msd.] güç, kuvvet

kuvvet

Ar ḳuwwa(t) قوّة z [#ḳwy fuˁla(t) mr.] güç Ar ḳawiya قوى zgüçlü idi, güçlendi

kuymak

≈ ETü kuyma 1. dökme metal, 2. dökme ekmek, lavaş ≈ Moğ qoymag katmer, gözleme

kuyruk

ETü: [ Irk Bitig, <900]
at kuḏrukın tügüp tigret [at kuyruğunu düğümleyip gaz çıkarttır] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
kuḏruk [[bütün hayvanların kuyruğu ... ayrıca kıç deliği anlamında kullanılır]] TTü: "... kamuya açık bir hizmet için oluşturulan sıra" [ Ahmed İhsan, Avrupa'da Ne Gördüm, 1891]

<< ETü kudruk kuyruk ≈ Moğ qudurġa(n) 1. atın kuyruğundan geçen eğer kayışı, kuskun, 2. atın sağrısı

Not: “Bir hizmet için oluşturulan sıra” anlamı Fr queue (kuyruk) çevirisidir.

Benzer sözcükler: kılkuyruk, kuyrukçu, kuyruklu yalan, kuyruklu yıldız, kuyruksallayan

Bu maddeye gönderenler: kuskun


03.08.2021
kuytu

Moğ qoitu art, gün görmeyen taraf, kuzey Moğ qoi- arka, art, geri

kuyu

<< ETü kuduġ kuyu

kuyum

ETü *kud-/kuy- dökmek +Im ≈? ETü kod- koymak, bırakmak

kuyut

Ar ḳuyūd قيود z [#ḳyd fuˁūl çoğ.] koşullar, bağlar Ar ḳayd قيد z [t.]

kuz

<< ETü kūz güneşsiz yer, gölge