kuzey

kuyu

<< ETü kuduġ kuyu

kuyum

ETü *kud-/kuy- dökmek +Im ≈? ETü kod- koymak, bırakmak

kuyut

Ar ḳuyūd قيود z [#ḳyd fuˁūl çoğ.] koşullar, bağlar Ar ḳayd قيد z [t.]

kuz

<< ETü kūz güneşsiz yer, gölge

kuzen

Fr cousin amca, hala, dayı veya teyze oğlu << Lat consobrinus hala veya teyze oğlu Lat con+ sobrinus kızkardeşin ailesi, kızkardeş çocuğu << HAvr *swésr̥-iHno-s (*swésr̥-īno-s) HAvr *swésōr kızkardeş

kuzey

Çağ: [ Pavet de Courteille, Dictionnaire Turc Oriental, <1500]
kuzay: lieu qui ne reçoit pas les rayons du soleil TTü: [ Asım Ef., Burhan-ı Katı terc., 1797]
nesā [Fa.]: ol mevziˁdir ki aslā güneş dokunmaya, yahud pek az dokuna, Türkīde kuzey ve kuytu taˁbīr olunur. TTü: [ Hamit Zübeyr & İshak Refet, Anadilden Derlemeler, 1932]
kuzay (Ankara, Niğde, Adana); kuzayı (Cenubi Anadolu): gölge yer, güneş görmeyen yer.

ETü kuz güneş almayan yer, dağın gölgeli yanı +(g)Ay

 kuz

Not: Dil Devrimi döneminde ses uyumuna aykırı olan +ey biçiminin neden tercih edildiği açık değildir.


13.12.2015
kuzgun

<< ETü kuzġun kargaya benzer kuş <? ETü kuz karanlık, kara

kuzin

Fr cousine [fem.] amca, hala, dayı veya teyze kızı Fr cousin amca, hala, dayı veya teyze oğlu

kuzine

Fr cuisine mutfak OLat cocina/coquina a.a. Lat cocere/coquere yemek pişirmek +in° << HAvr *pekʷ- pişirmek

kuzu

<< ETü kozı/kuzı koyun yavrusu

kübik

Fr cubique 1. küp şeklinde olan, 2. kübizm akımına ait ≈ Fr cubisme temel geometrik şekilleri kullanan bir modern sanat akımı Fr cube kare prizması