kuzgun

kuyum

Eski Türkçe kuy- "dökmek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Im ekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *kud- biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe kod- "koymak, bırakmak" fiili ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.

kuyut

Arapça ḳyd kökünden gelen ḳuyūd قيود z "koşullar, bağlar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳayd قيد z sözcüğünün fuˁūl vezninde çoğuludur.

kuz

Eski Türkçe kūz "güneşsiz yer, gölge" sözcüğünden evrilmiştir.

kuzen

Fransızca cousin "amca, hala, dayı veya teyze oğlu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince consobrinus "hala veya teyze oğlu" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince sobrinus "kızkardeşin ailesi, kızkardeş çocuğu" sözcüğünden con+ önekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *swésr̥-iHno-s (*swésr̥-īno-s) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *swésōr "kızkardeş" kökünden türetilmiştir.

kuzey

Eski Türkçe kuz "güneş almayan yer, dağın gölgeli yanı" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +(g)Ay ekiyle türetilmiştir.

kuzgun
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Irk Bitig, 900 yılından önce]
kuzġun sabı teŋrigerü yalbarur [kuzgun sözü tanrıya yalvarır]

Köken

Eski Türkçe kuzġun "kargaya benzer kuş" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe kuz "karanlık, kara" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

Daha fazla bilgi için kuz maddesine bakınız.

Ek açıklama

Ada eklenen +gUn ekinin mahiyeti belirsizdir. Belki hayvan ve bitki isimleri yapan +gAn2 ekinin varyant biçimi sözkonusu olabilir.

Benzer sözcükler

kuzgunî


13.07.2015
kuzin

Fransızca cousine "amca, hala, dayı veya teyze kızı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca cousin "amca, hala, dayı veya teyze oğlu" sözcüğünün dişilidir.

kuzine

Fransızca cuisine "mutfak" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen cocina veya coquina sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince cocere veya coquere "yemek pişirmek" fiilinden +in° ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pekʷ- "pişirmek" biçiminden evrilmiştir.

kuzu

Eski Türkçe kozı veya kuzı "koyun yavrusu" sözcüğünden evrilmiştir.

kübik

Fransızca cubique "1. küp şeklinde olan, 2. kübizm akımına ait" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca cubisme "temel geometrik şekilleri kullanan bir modern sanat akımı" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Fransızca cube "kare prizması" sözcüğünden türetilmiştir.

kübra

Arapça kbr kökünden gelen kubrāˀ كبراء z "büyük (şey veya kadın)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kabīr كبير z "büyük" sözcüğünün fuˁlāˀ vezninde sıfat dişilidir.