kuzine

kuz

<< ETü kūz güneşsiz yer, gölge

kuzen

Fr cousin amca, hala, dayı veya teyze oğlu << Lat consobrinus hala veya teyze oğlu Lat con+ sobrinus kızkardeşin ailesi, kızkardeş çocuğu << HAvr *swésr̥-iHno-s (*swésr̥-īno-s) HAvr *swésōr kızkardeş

kuzey

ETü kuz güneş almayan yer, dağın gölgeli yanı +(g)Ay

kuzgun

<< ETü kuzġun kargaya benzer kuş <? ETü kuz karanlık, kara

kuzin

Fr cousine [fem.] amca, hala, dayı veya teyze kızı Fr cousin amca, hala, dayı veya teyze oğlu

kuzine

"gemi mutfağı" [ Kahane & Tietze, The Lingua Franca in the Levant, <1900]
kuzina/kuçina "... fırınlı soba" [ Cumhuriyet - gazete, 1945]
Kuzine İmali Ilânı / Sümerbank İplik ve Dokuma Fabrikalan Kurumu Defterdar Fabrikası Müdürlüğünden

Fr cuisine mutfak OLat cocina/coquina a.a. Lat cocere/coquere yemek pişirmek +in° << HAvr *pekʷ- pişirmek

Not: İt cucina, İng kitchen "mutfak" biçimleri Latinceden alınmıştır. Aynı kökten İng cook, Alm kochen < Ger *kokjan. Yunancası standart *kʷ > p evrimi uyarınca péptō "pişirmek" şeklini alır.


10.01.2018
kuzu

<< ETü kozı/kuzı koyun yavrusu

kübik

Fr cubique 1. küp şeklinde olan, 2. kübizm akımına ait ≈ Fr cubisme temel geometrik şekilleri kullanan bir modern sanat akımı Fr cube kare prizması

kübra

Ar kubrāˀ كبراء z [#kbr fuˁlāˀ sf. fem.] büyük (şey veya kadın) Ar kabīr كبير z [faˁīl sf.] büyük

küçük

<< TTü kiçicük [küç.] ETü kiçi küçük, yavru +çUk çoc

küçümen

TTü küçük +mAn