kuzine

kuz

Eski Türkçe kūz "güneşsiz yer, gölge" sözcüğünden evrilmiştir.

kuzen

Fransızca cousin "amca, hala, dayı veya teyze oğlu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince consobrinus "hala veya teyze oğlu" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince sobrinus "kızkardeşin ailesi, kızkardeş çocuğu" sözcüğünden con+ önekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *swésr̥-iHno-s (*swésr̥-īno-s) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *swésōr "kızkardeş" kökünden türetilmiştir.

kuzey

Eski Türkçe kuz "güneş almayan yer, dağın gölgeli yanı" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +(g)Ay ekiyle türetilmiştir.

kuzgun

Eski Türkçe kuzġun "kargaya benzer kuş" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe kuz "karanlık, kara" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

kuzin

Fransızca cousine "amca, hala, dayı veya teyze kızı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca cousin "amca, hala, dayı veya teyze oğlu" sözcüğünün dişilidir.

kuzine
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"gemi mutfağı" [ Kahane & Tietze, The Lingua Franca in the Levant, 1900 yılından önce]
kuzina/kuçina "... fırınlı soba" [ Cumhuriyet - gazete, 1945]
Kuzine İmali Ilânı / Sümerbank İplik ve Dokuma Fabrikalan Kurumu Defterdar Fabrikası Müdürlüğünden

Köken

Fransızca cuisine "mutfak" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen cocina veya coquina sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince cocere veya coquere "yemek pişirmek" fiilinden +in° ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pekʷ- "pişirmek" biçiminden evrilmiştir.

Ek açıklama

İtalyanca cucina, İngilizce kitchen "mutfak" biçimleri Latinceden alınmıştır. Aynı kökten İngilizce cook, Almanca kochen < Germence *kokjan. Yunancası standart *kʷ > p evrimi uyarınca péptō "pişirmek" şeklini alır.


10.01.2018
kuzu

Eski Türkçe kozı veya kuzı "koyun yavrusu" sözcüğünden evrilmiştir.

kübik

Fransızca cubique "1. küp şeklinde olan, 2. kübizm akımına ait" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca cubisme "temel geometrik şekilleri kullanan bir modern sanat akımı" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Fransızca cube "kare prizması" sözcüğünden türetilmiştir.

kübra

Arapça kbr kökünden gelen kubrāˀ كبراء z "büyük (şey veya kadın)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kabīr كبير z "büyük" sözcüğünün fuˁlāˀ vezninde sıfat dişilidir.

küçük

Türkiye Türkçesi kiçicük sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe kiçi "küçük, yavru" sözcüğünün küçültme halidir. Bu sözcük çocuk dilinden türetilmiştir.

küçümen

Türkiye Türkçesi küçük sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +mAn ekiyle türetilmiştir.