lüzum

lüp

"yutma sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

lütesyum

Yeni Latince lutetium "bir element" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1908 Georges Urbain, Fr. kimyacı.) Latince sözcük Lutetia "Paris kentinin antik çağdaki adı" özel adından +ium ekiyle türetilmiştir.

lütfen

Arapça lṭf kökünden gelen luṭfan لطفاً z "lütuf ederek, nezaketen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça luṭf لطف z sözcüğünün zarfıdır.

lütuf

Arapça lṭf kökünden gelen luṭf لطف z "cömertlik, hoş davranış" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça laṭafa لطف z "cömertlik etti, lütfetti" fiilinin fuˁl vezninde masdarıdır.

lüzucet

Arapça lzc kökünden gelen luzūca(t) لزوجة z "cıvık ve yapışkan olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça lazica لزج z "cıvık ve yapışkan idi" fiilinin fuˁūla(t) vezninde masdarıdır.

lüzum
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"gerek" [ Hoca Sa'deddin Ef., Tacü't-Tevârih, 1574]
sādıḳ nihādān-i ümmete lüzūm-i riˁayet-i şurūṭ-ı uχuvveti īmā ve işāret buyurmuşlerdür [ümmetin sadık tabiatlılarına, kardeşlik şartlarına uyma gereğini ima ve işaret buyurmuşlardır]

Köken

Arapça lzm kökünden gelen luzūm لزوم z "1. sarılma, ilişme, gerekme, 2. gereklilik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça lazima لزم z "ilişti, gerekti" fiilinin fuˁūl vezninde masdarıdır.

Benzer sözcükler

lüzumlu, lüzumsuz


03.02.2020
maa+

Arapça maˁa مع z "ile, beraber, birlikte (edat)" sözcüğünden alıntıdır.

maada

Arapça ˁdw kökünden gelen maˁdā معدا z "-den başka" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁadā عدا z "1. öte geçti, 2. başka, özge" fiilinin mafˁal vezninde ismi zaman ve mekânıdır.

maahaza

Arapça maˁa hāḏā مع هٰذا z "bununla beraber" sözcüğünden alıntıdır.

maaile

Arapça maˁa ˁāˀila مع عائلة z "aile ile birlikte" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça maˁa "ile, beraber (edat)" ve Arapça ˁāˀila(t) "aile" sözcüklerinin bileşiğidir.

maalesef

Arapça maˁa'l-asaf مع الأسف z "esef ile" sözcüğünden alıntıdır.