lığ

lezbiyen

Fr lésbienne İng lesbian 1. Lesbos'lu, Lesbos'lu kadın şair Sappho (MÖ 6. yy) gibi, 2. eşcinsel kadın EYun Lésbos λέσβος zMidilli adası

leziz

Ar laḏīḏ لذيذ z [#lḏḏ faˁīl sf.] tadı güzel olan, lezzetli Ar laḏḏa لَذَّ ztatlı idi

lezyon

Fr lésion tıpta doku hasarı Lat laesio hasar, yara Lat laedere yaralamak, hasar vermek +(t)ion

lezzet

Ar laḏḏa(t) لَذَّة z [#lḏḏ faˁla(t) mr.] tad, özellikle güzel tad Ar laḏḏa لَذَّ ztatlı idi

LGBT

İng LGBT [abb.] İng lesbian gay bisexual transsexual lezbiyen eşcinsel biseksüel transseksüel

lığ

[ anon., Câmiü'l-Fürs, 1501]
liġ [balçık] [ Türkiye'de Halk Ağızlarından Derleme Sözlüğü, <1960]
lığ, lığa, lığda, lığırt: Akarsu tortusu, alüvyon [Kuzeydoğu ağızları] [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
lığ: ... alûvyon.

?

Not: Muhtemelen ses yansımasına dayalı bir deyimdir. Derleme Sözlüğünde ayrıca lığırık "gevşek, cıvık", lığlığa "vıcık çamur", lığra "kaygan", lıkıc "yapışkan, çiğ" lıfker/lıhçor "pis, bulaşık" biçimleri görülür.

Benzer sözcükler: lığlamak, lığlanmak


01.09.2017
lık

onom içme sesi, sıvı akma sesi

libas

Ar libās لباس z [#lbs fiˁāl ] kılık, giysi Ar labasa لبس z1. kardı, birbirine kattı, 2. giydi

liberal

Fr libéral 1. cömert, soylu (esk.), 2. özgürlükçü, ticaret ve siyasette özgürlükten yana (19. yy) Lat liberalis cömert, soylu Lat līber soylu, özgür, azat +al° << HAvr *leudh-ero- HAvr *h₁léwdʰ-ero-s (*eléwdʰ-ero-s-)

liberasyon

Fr libération azat etme, serbest bırakma Lat liberatio Lat liberere (köle) azat etmek, serbest bırakmak +(t)ion

libero

İt libero özgür, serbest << Lat līber