lık

leziz

Arapça lḏḏ kökünden gelen laḏīḏ لذيذ z "tadı güzel olan, lezzetli" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça laḏḏa لَذَّ z "tatlı idi" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

lezyon

Fransızca lésion "tıpta doku hasarı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince laesio "hasar, yara" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince laedere "yaralamak, hasar vermek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir.

lezzet

Arapça lḏḏ kökünden gelen laḏḏa(t) لَذَّة z "tad, özellikle güzel tad" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça laḏḏa لَذَّ z "tatlı idi" fiilinin faˁla(t) vezninde ismi merresidir.

LGBT

İngilizce LGBT sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce lesbian gay bisexual transsexual "lezbiyen eşcinsel biseksüel transseksüel" sözcüğünün kısaltmasıdır.

lığ

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

lık
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Türkiye Türkçesi: lıklık [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
lıklık: gulgul. lıkır [ Ahmed Rasim, Şehir Mektupları, 1898]
Lıkır lıkır içiyor, hatta bana bile içirdi.

Köken

"içme sesi, sıvı akma sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

Daha fazla bilgi için lak2 maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

lık lık, lıkır lıkır, lıkırtı


14.11.2019
libas

Arapça lbs kökünden gelen libās لباس z "kılık, giysi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça labasa لبس z "1. kardı, birbirine kattı, 2. giydi" fiilinin fiˁāl vezninde türevidir.

liberal

Fransızca libéral "1. cömert, soylu (esk.), 2. özgürlükçü, ticaret ve siyasette özgürlükten yana (19. yy)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince liberalis "cömert, soylu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince līber "soylu, özgür, azat" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *leudh-ero- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₁léwdʰ-ero-s (*eléwdʰ-ero-s-) kökünden türetilmiştir.

liberasyon

Fransızca libération "azat etme, serbest bırakma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince liberatio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince liberere "(köle) azat etmek, serbest bırakmak" fiilinden alıntıdır.

libero

İtalyanca libero "özgür, serbest" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince līber sözcüğünden evrilmiştir.

liberter

Fransızca libertaire "kişisel özgürlüğü en yüksek değer olarak gören felsefe akımı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca liberté "özgürlük" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen libertas sözcüğünden alıntıdır.