laga luga

ladin

Arapça lādan لادن z "cistus creticus bitkisinden elde edilen aromatik zamk, ladanum" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İbranice aynı anlama gelen lādān לדנא z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça ladinnu, ladunu "aromatik bir madde" sözcüğünden alıntıdır.

laedri

Arapça lā ˀadrīya(t) لا أدريّة z "«bilmemciler», kuşkuculuk, skeptizm" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça لا z "değil" ve Arapça dry kökünden gelen adrī أدرى z "bilirim, biliyorum" sözcüklerinin bileşiğidir.

laf

Farsça lāf لاف z "söz, özellikle anlamsız söz" sözcüğünden alıntıdır.

lafazan

Farsça lāf-zan لافزن z "laf çalan, laf döven" sözcüğünden alıntıdır.

lafız

Arapça lfẓ kökünden gelen lafẓ لفظ z "ağızdan çıkan anlamlı ses, söz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça lafaẓa لفظ z "artiküle etti, telaffuz etti" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

laga luga
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1979]
Jandarması polisi lagara lugara yanında [ Milliyet - gazete, 1987]
Yapmayın laga luga çene

Köken

Arapça lġw kökünden gelen laġā luġā لغا لُغا z "«söyledi söylendi», lakırdı, dedikodu" deyiminden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için lugat maddesine bakınız.

Ek açıklama

Karş. Farsça guft u gû, Arapça ḳīl u ḳâl (aynı anlamda).


08.09.2017
lagar

Farsça lāġar لاغر z "yorgun, zayıf" sözcüğünden alıntıdır.

lagün

Fransızca lagune "deniz kıyısında kum birikmesiyle oluşan göl" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Venedikçe laguna "gölcük, Venedik körfezi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince lacus "göl" sözcüğünün küçültme halidir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *lóku-s biçiminden evrilmiştir.

lağım

Arapça laġam veya laġm لغم z "yer altı kanalı, tünel" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca laχōma λαχώμα z "kazı, hendek, tünel" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca laχaínō λαχαίνω z "kazmak" fiilinden +ma(t) ekiyle türetilmiştir.

lağv

Arapça lġw kökünden gelen laġw لغو z "1. boş konuşma, beyhude şey, 2. geçersiz ve yok hükmünde olma, 3. dilbilgisi açısından geçersiz söz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça laġā لغا z "boş söz söyledi, lakırdı etti, boş konuştu" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır. Bu sözcük Arapça luġa(t) لغة z "söz, lakırdı" sözcüğü ile eş kökenlidir.

lahana

Yunanca láχano λάχανο z "kelem, lahana" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca láχanon λάχανον z "her türlü sebze" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca laχaínō λαχαίνω z "kazmak, toprağı sürmek" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir.