lakerda

lak1

Arapça ve Farsça lāk لاك z "Hindistan'a özgü bir tür zamk ve bundan elde edilen parlak kırmızı boya" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Modern Hintçe aynı anlama gelen lakh sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen lākşā veya rākşā लाक्षा z sözcüğünden alıntıdır. Sanskritçe sözcük Sanskritçe rac-, rāg- "boyamak" fiilinden türetilmiştir.

lak2

"dil şaklatma sesi, sıvı çalkama sesi" Ses yansımalı sözcüktür. Bu sözcük Arapça laqlaqa(t) "çok konuşma sesi" ses yansımalı sözcüğü ile eş kökenlidir.

lakap

Arapça lḳb kökünden gelen laḳab لَقَب z "künye, unvan" sözcüğünden alıntıdır.

lakayt

Arapça lā ḳayd لا قيد z "kayıtsız, bağlı olmayan" deyiminden alıntıdır.

lake

Fransızca lacqué "lak cilası ile cilalanmış" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca laque "Hindistan'dan gelen parlak bir tür bitkisel cila" sözcüğünün geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük Portekizce aynı anlama gelen laca sözcüğünden alıntıdır. Portekizce sözcük Modern Hintçe aynı anlama gelen lakh sözcüğünden alıntıdır.

lakerda
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"tuzlanmış balık?" [ Osmanlı Kanunnameleri, 1566 yılından önce]
"bir tür balık" [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1683 yılından önce]
mevsiminde uskumrī balığı ve palamida ve alakerda ve fuçida ve kefal

Köken

Yeni Yunanca lakérda λακέρδα z "palamut veya orkinos tuzlaması" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Latince lacerta "1. kertenkele, 2. bir tür deniz balığı, belki istavrit" sözcüğü ile eş kökenlidir.


22.11.2017
lakırdı

lak veya lakır "dil şaklatma sesi, su sesi" ses yansımalı sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +tI ekiyle türetilmiştir.

lakin

Arapça lākin veya līkin لاكن z "amma (bağlaç)" sözcüğünden alıntıdır.

lakonik

Fransızca laconique "az konuşan, ketum" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca lakōnikós λακωνικός z "Sparta'ya ilişkin, Sparta'lı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Lakōnia "Sparta kenti" özel adından +ic° ekiyle türetilmiştir.

lakrimal

Fransızca lachrymal "gözyaşına ilişkin, ağlamaklı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen lacrimalis sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince lacrima "gözyaşı" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Arkaik Latince aynı anlama gelen dakruma sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *dákru- biçiminden evrilmiştir.

laksatif

Fransızca laxatif "gevşetici, müshil" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen laxativus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince laxare "gevşetmek" fiilinden +(t)iv° ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince languere, lax- "gevşemek, gevşetmek" fiilinin isimden türetilmiş fiilidir.