lavman

lav1

Fransızca lave "yanardağ akıntısı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1739 Charles de Brosses, Fr. seyyah ve bilim adamı.) Fransızca sözcük İt (Sic) lava "Etna yanardağının akıntısı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Arapça lāba(t) لابة z "volkanik tüf taşı, lava" sözcüğünden alıntıdır.

lav2 silahı

İngilizce LAW sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce light antitank weapon "hafif anti-tank silahı, bir tür roketatar" sözcüğünün kısaltmasıdır.

lavabo

Fransızca lavabo "1. Kutsal Perşembe ayininde rahibin ellerini yıkadığı kâse (16. yy), 2. el yıkama leğeni (19. yy)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince lauabo "yıkayacağım" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince lauare "yıkamak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *lewh₃- (*lew-) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *lewh₃- (*lew-) kökünden türetilmiştir.

lavanta

İtalyanca lavanda "1. yıkama gereci, sabun, 2. çiçekleri kozmetik sanayiinde kullanılan bir bitki, lavandula angustifolia" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca lavare "yıkamak" fiilinden türetilmiştir.

lavaş

Farsça lavāş لواش z "yassı ekmek, yufka" sözcüğü ile eş kökenlidir. Farsça sözcük Aramice/Süryanice lawaş veya layş לושׁ z "hamur" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Jastrow, Dict. of the Targumim, Talmud Bavli etc. sf. 701 & 710.) Bu sözcük Aramice/Süryanice lwş "hamur yoğurmak" sözcüğünden türetilmiştir.

lavman
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

lavman [ Ahmed Rasim, Şehir Mektupları, 1900 yılından önce]
Solfato? müshil? lavman? - Bir şey istemem, çekil oradan aman. lavaj [ Ali Seydi, Lisan-ı Osmanide Müstamel Lugat-i Ecnebiye, 1911]
lavaj: Yıkama, gasl.

Köken

Fransızca lavement "yıkama, özellikle makattan su vererek kalın bağırsağı temizleme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca laver "yıkamak" fiilinden +ment° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen lavare fiilinden evrilmiştir.

Daha fazla bilgi için lavabo maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

lavaj


09.08.2020
lavta

İtalyanca lauto "bir tür telli çalgı, ud" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Arapça aynı anlama gelen al-ūd الود z sözcüğünden alıntıdır.

lavuk

Kürtçe (Kurmanci) lawik "oğlan çocuğu" sözcüğünden alıntıdır. Kürtçe sözcük Kürtçe (Kurmanci) law "oğlan, oğul" sözcüğünün küçültme halidir.

layemut

Arapça lā yamūt لا يَمُوت z "ölmez, ölümsüz" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça لا z "değil" ve Arapça mwt kökünden gelen yamūt يموت z "ölür (geniş zaman eril 3. tekil şahıs)" sözcüklerinin bileşiğidir. Arapça fiil Arapça māta مَاتَ z "öldü" fiilinden türetilmiştir.

layık

Arapça lyḳ kökünden gelen lāˀiḳ لايق z "yakışan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça lāḳa لاق z "yakıştı" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

layiha

Arapça lwḥ kökünden gelen lāyiḥ لايح z "zahir, görünen" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça lāḥa لاح z "zuhur etti, görünür oldu, belirdi" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.