lazer

layiha

Arapça lwḥ kökünden gelen lāyiḥ لايح z "zahir, görünen" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça lāḥa لاح z "zuhur etti, görünür oldu, belirdi" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

laylaylom

"anlamsız şarkı sözü" ünlemdir.

laytmotif

Almanca Leitmotiv "müzikte sık sık tekrarlanan ana motif" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Almanca Leit "öncü, önder" (NOT: Bu sözcük Almanca leiten "öncülük etmek, önden gitmek" kökünden türetilmiştir. Almanca kök Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *laidjan fiilinden evrilmiştir. ) ve Almanca Motiv sözcüklerinin bileşiğidir.

layüsel

Arapça sAl kökünden gelen lā yusˀal لا يسءل z "«sorulmaz», sorumsuz" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça لا z "değil" ve Arapça yusˀal يسءل z "sorulur (şimdiki zaman edilgen eril 3. tekil şahıs)" sözcüklerinin bileşiğidir. Arapça fiil Arapça saˀala سأل z "sordu" fiilinden türetilmiştir.

lazanya

İtalyanca lasagna "1. kapçık, 2. bir tür mantı" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince lasanum "kap, kavanoz" sözcüğünden evrilmiştir.

lazer
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

laser [ Cumhuriyet - gazete, 1963]
Einstein'ın hesaplarına dayanılarak geliştirilen yeni bir silah: Laser ışık mermisi lazer yazıcı [ Cumhuriyet - gazete, 1988]
elektronik yayının anahtarı ucuz lazer yazıcı olup...

Köken

İngilizce laser "bir tür ışın" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1959 Gordon Gould, Amer. fizikçi.) İngilizce sözcük İngilizce light amplification by stimulated emissi "uyarılmış ışıma yoluyla ışık yükseltimi" sözcüğünün kısaltmasıdır.


14.11.2019
lazım

Arapça lzm kökünden gelen lāzim لازم z "gereken, gerekli" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça lazima لَزِمَ z "sarıldı, gerekti" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

lazut

Türkiye Türkçesi lağız veya lağoz veya lağuz "mısır (Doğu Karadeniz ağızları)" sözcüğü ile eş kökenlidir. (Kaynak: Türkiye'de Halk Ağızlarından Derleme Sözlüğü sf. 3058) Türkçe sözcük Yeni Yunanca laχaínō λαχαίνω z "kazmak, toprağı sürmek" fiilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

leasing

İngilizce leasing "her türlü kiralama" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce lease "kiralamak" fiilinden +ing ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca laisser "bırakmak" fiilinden türetilmiştir. Fransızca fiil Geç Latince aynı anlama gelen laxare fiilinden evrilmiştir.

leb

Farsça ve Orta Farsça lab لب z "dudak" sözcüğünden türetilmiştir. Farsça sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *leb- biçiminden evrilmiştir.

lebbeyk

Arapça lby kökünden gelen labbayk لبّيك z "«sana geldim, çağrına uydum», hac sırasında Arafat'ta söylenen bir söz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça labbā لبّا z "icabet etti, davete uydu" fiilinden türetilmiştir.