lehçe

leff

Ar laff لفّ z [#lff faˁl msd.] sarma, dürme, bohçalama

legal

Fr légal yasal Lat legalis a.a. Lat lēx, lēg- yasa, özellikle dinî yasa +al° ≈ Lat lēgere sözleşmek, görev tevdi etmek

lego

marka Lego oyuncak markası (İlk kullanım: 1934 Ole Kirk Christiansen, Dan. sanayici.) Dan leg godt iyi oyna

leğen

Fa lagan لگن ztas, leğen, içki tası ≈ Ar laḳan لَقَن za.a. ≈ EYun lekáni λεκάνι za.a. ≈ Akad lakannu/laχannu tas, özellikle ilaç veya içki veya adak tası

leh

Ar lahi لهُ zonun için, ona, ondan yana § Ar la+ ل zyöneliş edatı Ar hu هُ züçüncü tekil eril şahıs iyelik eki

lehçe

"lisan" [ Gülşehri, Mantıku't-Tayr, 1317]
fiˁli zişt ü yavlak āvāzı yavuz / lehcesi bī-lezzet ü sāzı yavuz [eylemi çirkin, sesi kötü, dili tatsız, çalgısı kötü] "... diyalekt" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
lehce: Ana lisanın şubesi (...) lehcesi bozuk. [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
lehce: Söylenilen lisan, ve alelhusus bir lisanın şubelerinden beheri, Fr. dialecte.

Ar lahca(t) لهجة z [#lhc faˁla(t) mr.] 1. dil (organ) 2. dil (konuşulan şey)

Not: 19. yy'a dek genel olarak "lisan" (language) anlamındayken, daha sonra "söyleyiş tarzı, ağız" ve "diyalekt" anlamı ağır basmıştır.

Benzer sözcükler: lehçesel


13.05.2021
lehim

Ar laḥm/liḥām لحم z [#lḥm faˁl msd.] 1. et, 2. lehim, özellikle altın ve gümüşü yamamak için kullanılan metal alaşım

lehtar

§ Ar lahi onun için, ondan yana Fa dār tutan, +ci

lejand

Fr légende 1. destan, efsane, 2. açıklayıcı yazı, tarifname, resim veya harita alt yazısı Lat legenda [çoğ.] okunacak şeyler Lat legendum okunacak şey Lat legere, lect- 1. seçmek, 2. (yazı) okumak +end°

lejitimist

Fr légitimiste meşruluktan yana olan Fr légitime meşru, hukuka uygun +ist° Lat legitimus a.a. Lat lex, leg- yasa

lejyon

Fr légion özel ordu birliği Lat legiō ordu, alay Lat legere seçmek, ayırmak +(t)ion << HAvr *leǵ- seçmek, ayırmak