lejyon

lehçe

Arapça lhc kökünden gelen lahca(t) لهجة z "1. dil (organ) 2. dil (konuşulan şey)" sözcüğünden alıntıdır.

lehim

Arapça lḥm kökünden gelen laḥm veya liḥām لحم z "1. et, 2. lehim, özellikle altın ve gümüşü yamamak için kullanılan metal alaşım" sözcüğünden alıntıdır.

lehtar

Arapça lahi "onun için, ondan yana" ve Farsça dār "tutan, ci" sözcüklerinin bileşiğidir.

lejand

Fransızca légende "1. destan, efsane, 2. açıklayıcı yazı, tarifname, resim veya harita alt yazısı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince legenda "okunacak şeyler" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince legendum "okunacak şey" sözcüğünün çoğuludur. Latince sözcük Latince legere, lect- "1. seçmek, 2. (yazı) okumak" fiilinden +end° ekiyle türetilmiştir.

lejitimist

Fransızca légitimiste "meşruluktan yana olan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca légitime "meşru, hukuka uygun" sözcüğünden +ist° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen legitimus sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince lex, leg- "yasa" sözcüğünden türetilmiştir.

lejyon
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1934]
Almanya'daki Avusturya lejyonunda isyan çıktı lejyoner "lejyon mensubu" [ Cumhuriyet - gazete, 1934]
Çek'lerden mürekkep bir lejyoner taburu darmadağın edildi

Köken

Fransızca légion "özel ordu birliği" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince legiō "ordu, alay" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince legere "seçmek, ayırmak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *leǵ- "seçmek, ayırmak" biçiminden evrilmiştir.

Daha fazla bilgi için logos maddesine bakınız.

Ek açıklama

Latince legere fiili esasen "seçmek, ayırmak", ikinci olarak “okumak” anlamındadır. Aynı şekilde Karş. Eski Yunanca légō 1. "seçmek, ayırmak, 2. "sayı saymak", 3. "söylemek". Anlam ilişkisi için karş. Arapça faraḳa "ayırdı, ayırt etti", farḳ "ayrım", firḳa "ordu birliği". Diğer türevler için bkz. +loji.

Benzer sözcükler

lejyon donör, lejyoner, yabancılar lejyonu


28.06.2019
leke

Farsça lak veya lakā لك/لكا z "1. lak zamkı, gomalaktan elde edilen kırmızı boya, 2. giyside leke" sözcüğünden alıntıdır.

leksikon

İngilizce lexicon "sözlük, lugatçe" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen leksikón λεξικόν z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca léksis λέξις z "1. söz, söylem, 2. sözcük" sözcüğünden +ik° ekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca légō, log- λέγω2, λογ- z "aymak, söylemek" fiilinden +sis ekiyle türetilmiştir.

lektör

Fransızca lecteur "okuyucu, okuyan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen lector sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince legere "okumak" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir.

lemma

Yeni Latince lemma "matematikte bir tür varsayım" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca lḗmma λήμμα z "elde tutulan, önerme, varsayım" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca lambánō, lab- λαμβάνω, λαβ- z "tutmak" fiilinden +ma(t) ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *(s)leh₂gʷ- (*(s)lāgʷ-) biçiminden evrilmiştir.

lemur

Yeni Latince lemur "bir tür memeli hayvan" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince lemures "ölmüşlerin ruhları" sözcüğünden türetilmiştir.