liberal

lezzet

Ar laḏḏa(t) لَذَّة z [#lḏḏ faˁla(t) mr.] tad, özellikle güzel tad Ar laḏḏa لَذَّ ztatlı idi

LGBT

İng LGBT [abb.] İng lesbian gay bisexual transsexual lezbiyen eşcinsel biseksüel transseksüel

lığ

?

lık

onom içme sesi, sıvı akma sesi

libas

Ar libās لباس z [#lbs fiˁāl ] kılık, giysi Ar labasa لبس z1. kardı, birbirine kattı, 2. giydi

liberal

[ Ahmed Rasim, Şehir Mektupları, 1899]
liberalizm [ TDK, Felsefe ve Gramer Terimleri, 1942]
erkincilik, liberalizm = [eski dilde] Liberalizm neoliberal [ Milliyet - gazete, 1995]
Perinçek: 'Kuracakları parti, neoliberal bir parti olacak.'

Fr libéral 1. cömert, soylu (esk.), 2. özgürlükçü, ticaret ve siyasette özgürlükten yana (19. yy) Lat liberalis cömert, soylu Lat līber soylu, özgür, azat +al° << HAvr *leudh-ero- HAvr *h₁léwdʰ-ero-s (*eléwdʰ-ero-s-)

Not: Sözcüğün siyasi anlamda kullanımına Batı dillerinde 19. yy başlarından itibaren rastlanır. • Aynı HAvr kökünden EYun eleuthéros "köle olmayan, soylu" ve Alm Leute "soy, budun" > "halk".

Benzer sözcükler: liberalize, liberalizm, neoliberal

Bu maddeye gönderenler: liberasyon, libero, liberter, liboş


26.09.2017
liberasyon

Fr libération azat etme, serbest bırakma Lat liberatio Lat liberere (köle) azat etmek, serbest bırakmak +(t)ion

libero

İt libero özgür, serbest << Lat līber

liberter

Fr libertaire kişisel özgürlüğü en yüksek değer olarak gören felsefe akımı Fr liberté özgürlük Lat libertas a.a. +ari°

libido

Lat libido cinsel istek Lat libēre hoşlanmak, arzu etmek +do << HAvr *lewbʰ- a.a.

libor

İng libor bankacılıkta bir kredi faiz oranı ölçütü (İlk kullanım: 1986) İng London inter-bank offered rate Londra bankalararası satış kuru