limuzin

limit

Fransızca limite "sınır, hudut" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince limes, limit- "kenar, sınır" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince limen "eşik" sözcüğü ile eş kökenlidir.

limited

İngilizce limited "sınırlı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce limit "sınırlamak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca limite sözcüğünden alıntıdır.

limon

Arapça ve Farsça līmūn veya līmōn ليمون z "turunçgillerden maruf meyve" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen nimbū निम्बू z sözcüğünden alıntıdır.

limonata

İtalyanca limonada "limon ve şekerle yapılan içecek" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca limone "limon" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Arapça līmūn ليمون z sözcüğünden alıntıdır.

limonçello

İtalyanca limoncello "Napoli bölgesine özgü limon likörü" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca limone sözcüğünden türetilmiştir.

limuzin
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"otomobil modeli" [ Cumhuriyet - gazete, 1928]

Köken

İngilizce limousine "uzun binek otomobili" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Fransızca limousine "açık şoför mahalli olan bir tür binek arabası" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1902 Fr.) Bu sözcük Limousin "Fransa'da bir bölge" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Lemovices "antik çağda bu bölgede yaşayan Gal boyu" sözcüğünden +in° ekiyle türetilmiştir.

Ek açıklama

Limousin bölgesinde kullanılan bir tür geleneksel başlığa benzerliğinden ötürü.


28.06.2019
linç

İngilizce lynch "kalabalık eliyle yargısız infaz" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce Lynch's law "Lynch kanunu, kalabalık eliyle yargısız infaz" deyiminden türetilmiştir. Bu sözcük Charles Lynch "Virginia eyaletinde 1780'lerde İngiliz yandaşlarına yönelik yargısız infaz kampanyası yürüten Amerikalı yargıç (1736-1796)" özel adından türetilmiştir.

lineer

Fransızca linéaire "çizgisel" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince linea "1. ketenden yapma (sıfat), 2. keten ipliği, sicim, hat (ad)" sözcüğünden +ari° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince linum "keten" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *līno- biçiminden evrilmiştir.

link

İngilizce link "zincir baklası, eklem, bağlantı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *hlink- biçiminden evrilmiştir.

linolyum

İngilizce linoleum "keten yağı ile işlenmiş jüt bezi, muşamba" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince linum "keten" ve Latince oleum "yağ" sözcüklerinin bileşiğidir.

linotip

Linotype "hurufat satırı döken makinanın tescilli adı" ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1889 Ottmar Mergenthaler, Amer. matbaacı.) Bu sözcük İngilizce line of type "hurufat satırı" deyiminden alıntıdır.