logaritma

lobya

Arapça ve Farsça lūbiyā لوبيا z "fasulye" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice lūbī veya lūbiyā ל‎ו‎ב‎י‎א‎/ܠܘܒܝܣ z "Mısır'a özgü bir tür fasulye, lablab" sözcüğü ile eş kökenlidir.

loca

Fransızca loge "1. hücre, barınak, 2. esnaf ve mason derneklerinin toplantı yeri, 3. tiyatroda özel bölme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *laubja- "barınak" biçiminden alıntıdır.

lodos

Yunanca ve Eski Yunanca notiós νοτιός z "güneye ait, güney rüzgârı, yağmur getiren" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yunanca ve Eski Yunanca nótos νότος z "güney" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca notéō νοτέω z "ıslamak, yağmur yağmak" sözcüğünden türetilmiştir. (Kaynak: Hjalmar Frisk, Griechisches Etym. Wörterb. sf. 324-325.)

+log

Fransızca ve İngilizce +logue "[bileşik adlarda] 1. söz, söylem, 2. söz söyleyen, uzman" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca lógos λόγος z "söz, anlatı, mantık, oran" sözcüğünden alıntıdır.

log

İngilizce log "1. kütük (tomruk), 2. özellikle gemilerde seyir defteri, olay kayıt kütüğü" sözcüğünden alıntıdır.

logaritma
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[İsh, 1830]
Logaritma ta‘bir olunur ensābın beyānındadır

Köken

Fransızca logarithme sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince logarithmus sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1614 Napier, İskoç matematikçi.) Bu sözcük Eski Yunanca lógos λόγος z "oran" ve Eski Yunanca arithmós αριθμός z "sayı" sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için logos, aritmetik maddelerine bakınız.

Benzer sözcükler

logaritm, logaritmik


20.08.2020
logo

İngilizce logo sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce logotype "iki veya daha çok harften oluşan hurufat kalıbı [esk.], marka" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca lógos λόγος z "kelime" ve Eski Yunanca týpos τύπος z "damga, baskı" sözcüklerinin bileşiğidir.

logos

Eski Yunanca lógos λόγος z "1. söz, kelam, 2. söz söyleme eylemi ve kapasitesi, 3. anlatı, bilim, yasa, 4. sayı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca légō λέγω, λογ- z "seçmek, ayırmak, sayı saymak, söylemek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *leǵ- "ayırmak" biçiminden evrilmiştir.

loğ

Farsça lōġ "damları düzeltmek için kullanılan silindir" sözcüğü ile eş kökenlidir. Farsça sözcük Ermenice aynı anlama gelen loġ լող z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Ermenice loġ- լող- z "yuvarlanmak" fiilinden türetilmiştir.

loğusa

Yunanca leχoúsa λέχούσα z "doğurmuş kadın" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca léχomai λέχομαι z "yatmak, (mec.) çocuk doğurmak" fiilinden +ousa ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *legʰ- "yatmak" biçiminden evrilmiştir.

+loji

Fransızca +logie veya İngilizce +logy "[bileşik adlarda] 1. söz, söylem, 2. bilim, uzmanlık" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen +logía -λογία z parçacığından alıntıdır. Yunanca parçacık Eski Yunanca lógos λόγος z "söz, anlatı, akıl yürütme, mantık" sözcüğünden +ia ekiyle türetilmiştir.