lop1

lombar

İt rombaglio Yun rombárion ρομβάριον z [küç.] gemi penceresi Yun rómbos ρόμβος za.a. +arion

lomboz

Yun rómbos ῥόμβος zgemi penceresi, küpeştede top atış deliği << EYun ʰrómbos ῥόμβος zbaklava şekli, öreke, fırıldak

lonca

İt loggia loca, eyvan, köşk

longa

İt longo uzun << Lat longus a.a. << HAvr *dl-on-gʰo-s a.a.

longoz

Yun lóngos λόγγος z1. sık orman, 2. denizde derin çukur (Kaynak: LF sf. §802)?

lop1

[ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
Süğlün bağında lop incirleri olur kim dördü bir vukıyye [okka] gelir (...) ammā aşk olsun lop lop tenāvül idene [yiyene] [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
lopur lopur: Acele ve telaşla bel. (...) Hazırlop (...) Loppadak.

onom iri ve yumuşak nesne sesi, iri lokma yutma sesi

 lap

Benzer sözcükler: löp, lop lop, lop yumurta, loppadak, lopur lopur


10.10.2014
lop2

Fr lobe yuvarlak ve yumuşak nesne EYun lobós λοβός zkulak memesi, karaciğer lobu

lor

Fa lōr لور ztaze peynir, çökelek

lord

İng lord efendi, hakim, bey << Eİng hlāford/hlaefward hane reisi § Ger *hlaib ekmek Ger *ward- gözetme, temin etme

lorke

Kürd lorke bir türkü sözü

lorta

?