loser

lop2

Fr lobe yuvarlak ve yumuşak nesne EYun lobós λοβός zkulak memesi, karaciğer lobu

lor

Fa lōr لور ztaze peynir, çökelek

lord

İng lord efendi, hakim, bey << Eİng hlāford/hlaefward hane reisi § Ger *hlaib ekmek Ger *ward- gözetme, temin etme

lorke

Kürd lorke bir türkü sözü

lorta

?

loser

[ Ekşi Sözlük, 2000]
loser: hayatta başarmak icin gerekli zeka veya azimden yoksun insan.

İng loser kaybeden, argoda ezik İng lose kaybetmek +er


29.09.2017
lostra

Fr lustre cila İt lostro a.a. << Lat lustrum a.a. << Lat *luc-strum << HAvr *lewk- ışımak, parlamak

lostromo

İt nostrómo gemilerde baş tayfa, elebaşı, şef İsp nostramo «bizim usta», a.a. (Kaynak: LF sf. §444)§ İsp nuestro bizim İsp amo amca, usta, şef

losyon

Fr lotion Lat lotio/lautio banyo suyu Lat lauare yıkamak +(t)ion

loş

?

lot

İng lot pay, birinin payına düşen, kısmet << Ger *hlot- a.a.