losyon

lorke

Kürd lorke bir türkü sözü

lorta

?

loser

İng loser kaybeden, argoda ezik İng lose kaybetmek +er

lostra

Fr lustre cila İt lostro a.a. << Lat lustrum a.a. << Lat *luc-strum << HAvr *lewk- ışımak, parlamak

lostromo

İt nostrómo gemilerde baş tayfa, elebaşı, şef İsp nostramo «bizim usta», a.a. (Kaynak: LF sf. §444)§ İsp nuestro bizim İsp amo amca, usta, şef

losyon

[ İlan-ı Ticaret, 1923]
Hasan Şevki muhayyer kolonya losyonlarını kullanmak yegâne çaredir

Fr lotion Lat lotio/lautio banyo suyu Lat lauare yıkamak +(t)ion

 lavabo


08.10.2017
loş

?

lot

İng lot pay, birinin payına düşen, kısmet << Ger *hlot- a.a.

lotarya

Fr loterie şans oyunu Hol loterij a.a. Ger *hlot- pay, hisse, kısmet

loto

İng lotto lotarya, piyango İng lottery a.a.

lotus

Lat lotus nilüfer çiçeği EYun lōtós λωτός za.a. İbr lōt לות za.a.