mütemeddin

mütemeddin

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
mütemeddin

Ar mutamaddin متمدّن z [#mdn mutafaˁˁil V fa.] şehirlileşmiş, medenileşmiş Ar madīna(t) şehir

 medine


22.09.2014
temeddün

Ar tamaddun تمدّن z [#mdn tafaˁˁul V msd.] şehir yaşamını benimseme, bedevilikten ayrılma Ar madīna(t) şehir