müvezzi

müttefik

Arapça wfḳ kökünden gelen muttafiḳ متّفق z "ittifak eden, bağlaşık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wafiḳa وَفِقَ z "uydu, uzlaştı" fiilinin muftaˁil vezninde (VIII) etken fiil sıfatııdır.

müttehit

Arapça wḥd kökünden gelen muttaḥid متّحد z "birlik olan, birleşik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aḥad أَحَد z "bir" sözcüğünün muftaˁil vezninde (VIII) etken fiil sıfatııdır.

müvekkil

Arapça wkl kökünden gelen muwakkil موكّل z "vekil eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wakala وَكَلَ z "güvendi, vekil etti" fiilinin mufaˁˁil vezninde (II) etken fiil sıfatııdır.

müvellet

Arapça wld kökünden gelen muwallad مولّد z "1. doğurulmuş, 2. sonradan olma, safkan olmayan, soylu olmayan, piç" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça walada وَلَدَ z "doğurdu" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

müverrih

Arapça wrχ kökünden gelen muwarrīχ مورّيخ z "tarihçi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça taˀrīχ "tarih" sözcüğünün mufaˁˁil vezninde (II) etken fiil sıfatııdır.

müvezzi
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
müvezziˁ: Distributor, divisor.

Köken

Arapça wzˁ kökünden gelen muwazziˁ موزّع z "tevzi eden, dağıtan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wazaˁa وزع z "pay etti, böldü" fiilinin mufaˁˁil vezninde (II) etken fiil sıfatııdır.

Daha fazla bilgi için tevzi maddesine bakınız.


22.09.2014
müyesser

Arapça ysr kökünden gelen muyassar مُيَسَّر z "talihli, yolu açık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça yasara يَسَرَ z "kolay idi, rast geldi" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

müzaheret

Arapça ẓhr kökünden gelen muẓāhara(t) مظاهرة z "biri lehine tavır koyma, öne çıkma, destekleme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ẓahara ظهر z "belirdi, göründü" fiilinin mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.

müzahir

Arapça ẓhr kökünden gelen muẓāhir مظاهر z "biri lehine tavır koyan, yardım eden, sponsor" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ẓahara ظَهَرَ z "göründü, belirdi" fiilinin mufāˁil vezninde (III) etken fiil sıfatııdır.

müzakere

Arapça ḏkr kökünden gelen muḏākara(t) مذاكرة z "karşılıklı zikretme, fikir alışverişi, görüşme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḏakara ذَكَرَ z "andı" fiilinin mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.

müzayaka

Arapça ḍyḳ kökünden gelen muḍāyaḳa(t) مضايقة z "darlık, sıkışıklık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḍāḳa ضَاقَ z "daraldı, sıkıştı" fiilinin mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.