müdevver

müddei

Ar muddaˁi مدَّعٍ z [#dˁw muftaˁil VIII fa.] iddia eden, davacı Ar daˁā دَاعَ zdava etti, çağırdı

müddet

Ar mudda(t) مدّة z [#mdd fuˁla(t) mr.] zaman veya mekânda uzunluk, süre Ar madda مَدَّ zuzadı

müdebbir

Ar mudabbir مدبّر z [#dbr mufaˁˁil II fa.] ardını düşünen, tedbir eden Ar dabbara دَبَّرَ z [II f.] arkasını düşündü, planladı

müdellel

Ar *mudallal مدلّل z [#dll mufaˁˁal II mef.] Ar dalīl دليل zdelil

müderris

Ar mudarris مدرّس z [#drs mufaˁˁil II fa.] tedris eden, hoca Ar darasa دَرَسَ zöğrendi, ders gördü

müdevver

"daire şeklinde olan" [ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
hem müdevver hem mücevvef hem ṭolu [hem (kubbe gibi) yuvarlak, içi hem boş hem dolu] YO: "... devreden" [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
müdevver: 1. Yuvarlak. 2. Göçerilmiş.

Ar mudawwar مدوّر z [#dwr mufaˁˁal II mef.] daire veya top şeklinde olan, yuvarlak Ar dāra دار zdöndü

 devir

Not: "Devr eden" anlamında bürokratik kullanımı 20. yy'dan önce görülmez.


28.04.2015
müdrik

Ar mudrik مدرك z [#drk mufˁil IV fa.] idrak eden, kavrayan Ar daraka درك zhedefe veya sona ulaştı

müdür

Ar mudīr مدير z [#dwr mufˁil IV fa.] çeviren Ar dāra دار zçevirdi

müebbet

Ar muˀabbad مؤبّد z [#Abd mufaˁˁal II mef.] kalıcılaşmış, kalıcı Ar abada أَبَدَ zkaldı

müeccel

Ar muˀaccal مؤجل z [#Acl mufaˁˁal II mef.] tecil edilmiş, ertelenen Ar acila أجل zbekledi

müeddep

Ar muˀaddab مؤدّب z [#Adb mufaˁˁal II mef.] terbiyeli, edepli Ar adab أدب zgörgü, terbiye