müessif

müeddep

Ar muˀaddab مؤدّب z [#Adb mufaˁˁal II mef.] terbiyeli, edepli Ar adab أدب zgörgü, terbiye

müellif

Ar muˀallif مؤلِّف z [#Alf mufaˁˁil II fa.] uyduran, derleyen, kompoze eden, yazar Ar alifa أَلِفَ zuydu, alıştı

müennes

Ar muˀannas مؤنس‎ z [#nsw mufaˁˁal II mef.] dişi, gramerde dişil Ar nisāˀ kadınlar

müesses

Ar muˀassas مؤسّس z [#Ass mufaˁˁal II mef.] temellenmiş, tesis edilmiş Ar assasa اسّس z [II f.] temel koydu Ar uss اسّ ztemel, baz, esas

müessese

Ar muˀassas مؤسّس z [#Ass mufaˁˁal II mef.] kurulmuş, tesis edilmiş

müessif

YO: [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
müessif: esef ettiren, keder veren, hüzn-āver.

Ar *muˀassif مؤسِّف z [#Asf mufaˁˁil II fa.] üzüntü veren Ar asafa أَسفَ zesef etti, üzüldü

 esef

Not: Arapçada mevcut olmayan bir form olup teessüf [V msd.] biçiminden geri türetilmiştir.


14.05.2015
müessir

Ar muˀaṯṯir مؤثّر z [#As̠r mufaˁˁil II fa.] tesir eden, eser bırakan, etkili Ar aṯṯara أَثَّرَ z [II f.] iz bıraktı

müeyyide

Ar muˀayyid مؤيّد z [#Ayd mufaˁˁil II fa.] teyit ve takviye eden, konfirme eden, kuvvetlendiren Ar ayyada أيد z [II f.] teyit etti

müezzin

Ar muˀaḏḏin مُؤَذِّن z [#Aḏn mufaˁˁil II fa.] ezan okuyan Ar aḏḏana أَذَّنَ z [II f.] ezan okudu Ar aḏān أذان zezan

müfessir

Ar mufassir مفسّر z [#fsr mufaˁˁil II fa.] tefsir eden, yorumlayan Ar fassara فسر z [II f.] yorumladı

müfettiş

Ar mufattiş مفتِّش z [#ftş mufaˁˁil II fa.] teftiş eden, sorgulayan Ar fattaşa فَتَّشَ z [II f.] sorguladı, denetledi