mühür

mühim

Ar muhimm مُهِمّ z [#hmm mufˁil IV fa.] çok gerekli, önemli Ar hamma هَمَّ zendişe etti, önemsedi

mühimmat

Ar muhimmāt مُهِمَّات z [#hmm çoğ.] gereçler, gerekli şeyler Ar muhimma(t) مهمّة z [t.] önemli şey +āt

mühlet

Ar muhla(t) مُهْلة z [#mhl fuˁla(t) mr.] erteleme Ar mahala مَهَلَ zerteledi, geciktirdi

mühre

Fa muhre مهره z1. top, topçuk, bilye, 2. deniz kabuğu, 3. kâğıt perdahlamakta kullanılan bir tür deniz kabuğu, cila

mühtedi

Ar muhtadi مهتدٍ z [#hdy muftaˁil VIII fa.] doğru yola yönelen Ar hadā هَدَا zyol gösterdi

mühür

[ Nasırüddin Rabguzi, Kısasü'l-Enbiya, 1310]
nāmeni bitidi, mühr kıldı [mektubu yazdı, mühürledi] [ Codex Cumanicus, 1303]
sigillum [mühür] - Fa & Tr: moghor ... sigillo [mühürlerim] - Tr: moghorlarmen

Fa muhr مهر zdamga << OFa mudrag a.a. (≈ Sans mudrā मुद्रा za.a. )

Benzer sözcükler: mühür mumu, mühürdar, mühürlemek, mühürlü

Bu maddeye gönderenler: mühre


14.11.2019
müjde

Fa mujde مژده ziyi haber, müjde ≈ Fa mujd مژد zJüpiter gezegeni, iyi haber ≈ Ave mijda- ödül

mükâfat

Ar mukāfā(t) مُكافاة z [#kfw mufāˁala(t) III msd.] 1. bedel verme, karşılığını ödeme, ödül verme, 2. bedel, ödül Ar kafā كَفَا zyetti

mükâleme

Ar mukālama(t) مكالمة z [#klm mufāˁala(t) III msd.] söyleşme, karşılıklı konuşma Ar kalama كَلَمَ zkonuştu

mükellef

Ar mukallaf مكلّف z [#klf mufaˁˁal II mef.] yüklenen, yüklenmiş, yükümlü, yüklü Ar kallafa كلّف z [II f.] yüklenen Ar kulfa(t) كلفة zkülfet, yük

mükemmel

Ar mukammal مكمّل z [#kml mufaˁˁal II mef.] kemale erdirilmiş olan, eksiksiz Ar kamala كمل zbütünleşti, olgunlaştı, erdi