mülevves

müktesep

Arapça ksb kökünden gelen muktasab مكتسب z "edinilmiş, kazanılmış" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kasaba كسب z "kazandı, kesbetti" fiilinin muftaˁal vezninde (VIII) edilgen fiil sıfatııdır.

mülahaza

Arapça lḥẓ kökünden gelen mulāḥaẓa(t) ملاحظة z "gözden geçirme, değerlendirme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça laḥaẓa لَحَظَ z "göz attı, baktı" fiilinin mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.

mülakat

Arapça lḳy kökünden gelen mulāḳā(t) ملاقاة z "buluşma, karşılaşma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça laḳā لَقَا z "yüz yüze geldi, karşılaştı" fiilinin mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.

mülayim

Arapça lAm kökünden gelen mulāˀim ملائم z "uyan, uygun, uyumlu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça laˀama لأم z "onardı, tedavi etti" fiilinin mufāˁil vezninde (III) etken fiil sıfatııdır.

mülazım

Arapça lzm kökünden gelen mulāzim ملازم z "1. eş, ekli, iliştirilmiş, 2. birine bağlı olarak hizmet eden, yardımcı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça lazima لزم z "ilişti, gerekti" fiilinin mufāˁil vezninde (III) etken fiil sıfatııdır.

mülevves
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Gülşehri, Mantıku't-Tayr, 1317]
Bişir eydür: küp suyına ṭalduğuŋ / arı suyı sen mülevves̠ kılduğuŋ [ Sinan Paşa, Tazarru'nâme, 1482]
göŋül çünkim mülevves pür necāset / ne virür bana bu ẓāhir ṭahāret

Köken

Arapça lws̠ kökünden gelen mulawwaṯ ملوّث z "pis, bulaşık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça lawwaṯa لَوَّثَ z "pisletti, bulaştırdı" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır. Bu sözcük Arapça lawaṯa لَوَثَ z "kirli idi" fiilinin (II) fiilidir.


23.09.2017
mülga

Arapça lġw kökünden gelen mulġā ملغَى z "ilga edilmiş, geçersiz kılınmış" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça laġā لغا z "batıl ve geçersiz idi" fiilinin mufˁal vezninde (IV) edilgen fiil sıfatııdır.

mülhak

Arapça lḥḳ kökünden gelen mulḥaḳ ملحق z "ilhak edilmiş, eklenmiş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça laḥaḳa لحق z "katıldı, eklendi" fiilinin mufˁal vezninde (IV) edilgen fiil sıfatııdır.

mülhem

Arapça lhm kökünden gelen mulham ملهم z "ilham olunan, kalbe düşen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça alhama إلهام z "yuttu, ilham aldı" fiilinin mufˁal vezninde (IV) edilgen fiil sıfatııdır.

mülhit

Arapça lḥd kökünden gelen mulḥid ملحد z "kabir soyucu, mec. dinsiz, dinden çıkan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça alḥada ألحد z "kabir yardı, mec. dinden çıktı" fiilinin mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır. Bu sözcük Arapça laḥd لحد z "lahit, antik Roma tarzında kabir" sözcüğünün (IV) fiilidir.

mülk

Arapça mlk kökünden gelen milk veya mulk مِلك/مُلك z "1. sahip ve egemen olma, sahiplik, egemenlik, hükümdarlık, krallık, 2. sahip olunan şey, egemenlik alanı, devlet" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça malaka ملك z "sahip idi, egemen idi" fiilinin fuˁl vezninde masdarıdır.