mülti+

mülkiyet

Ar milk/mulk ملك z +īya(t)2

mülteci

Ar multaci مُلْتَجٍ z [#lcˁ muftaˁil VIII fa.] sığınan, iltica eden Ar lacaˀa لَجَأَ zsığındı

mültefit

Ar multafit ملتفت z [#lft muftaˁil VIII fa.] iltifat eden Ar lafata لفت zyüzünü veya dikkatini yöneltti

mültezim

Ar multazim ملتزم z [#lzm muftaˁil VIII fa.] 1. bir şeye sarılan, sarmaşık, 2. bir işi üstlenen Ar lazima لزم zsarıldı, gerekti

mülti+

mültimilyoner [ Milliyet - gazete, 1955]
Milletlerarası petrol endüstrisinin esrarengiz simalarından mültimilyoner Kalust Gülbakyan multimetre "çok işlevli ölçüm aleti" [ Milliyet - gazete, 1976]
10 adet elektronik multimetre, kapalı zarfla ve teklif alma suretiyle

Fr/İng multi+ [bileşik adlarda] çok Lat multus çok << HAvr *ml̥-tó-s HAvr *mel-4 güçlü, büyük, çok

Benzer sözcükler: mültidisipliner, mültimetre, mültimilyarder, mültimilyoner, mültipleks, mültivizyon

Bu maddeye gönderenler: multimedya, mültipl


03.02.2020
mültipl

Fr/İng multiple çoklu, çoğul OLat multiplum a.a. Lat multus çok

mümasil

Ar mumāṯil مماثل z [#ms̠l mufāˁil III fa.] bir şeyin misli veya benzeri olan, eş Ar maṯala مثل zbenzedi, gibi idi

mümbit

Ar munbit منبت z [#nbt mufˁil IV fa.] bitki yetiştiren, verimli Ar nabata نبت zbitki bitti, verim verdi

mümessil

Ar mumaṯṯil ممثّل z [#ms̠l mufaˁˁil II fa.] benzeten Ar maṯala مثل zbenzedi

mümeyyiz

Ar mumayyiz مُمَيِّز z [#myz mufaˁˁil II fa.] seçen, seçici, iyiyi kötüden ayıran Ar māza مَازَ zseçti, ayırdı

mümin

Ar muˀmin مؤمن z [#Amn mufˁil IV fa.] iman eden, inanan Ar āmana آمن z [IV f.] iman etti, inançlı idi Ar amana أمن zgüvendi, inandı