münasebet

mümzi

Ar mumḍi مُمْضٍ z [#mḍy mufˁil IV fa.] imza eden, sonlandıran Ar maḍā مضا zbitti

münacat

Ar munācā(t) مناجاة z [#ncw mufāˁala(t) III msd.] 1. gizlice söyleme, itiraf etme, 2. dua, ilahi Ar nacā نجا zkurtuldu

münadi

Ar munādi منادٍ z [#ndw mufāˁil III fa.] bağıran, çığırtkan Ar nadā ندا zbağırdı, nida etti

münafık

Ar munāfiḳ منافِق z [#nfḳ mufāˁil III fa.] nifak sokan, ikiyüzlü Ar nāfaḳa نَافَقَ z [III f.] ikiyüzlülük etti, ikilik çıkardı

münakaşa

Ar munāḳaşa(t) مناقشة z [#nḳş mufāˁala(t) III msd.] tartışma Ar naḳaşa نَقَشَ zçaktı, çattı ≈ Aram nəḳaş נְקַשׁ zçatma, vurma, saplama

münasebet

[ Ahmed b. Kadı-i Manyas, Gülistan tercümesi, 1429]
ṣāḥib-i dīvān-ıla evvelden münāsebetüm var-ıdı

Ar munāsaba(t) مناسبة z [#nsb mufāˁala(t) III msd.] ilişki, ilgi Ar nasaba نَسَبَ zilgili idi

 nispet

Benzer sözcükler: münasebetsiz

Bu maddeye gönderenler: münasip


13.05.2015
münasip

Ar munāsib مناسِب z [#nsb mufāˁil III fa.] ilgili, uyumlu, orantılı Ar nasaba نَسَبَ zilgili idi

münavebe

Ar munāwaba(t) مناوبة z [#nwb mufāˁala(t) III msd.] nöbetleşme Ar nāba ناب zyerine geçti, nöbet aldı

münazaa

Ar munāzaˁa(t) منازعة z [#nzˁ mufāˁala(t) III msd.] karşılıklı çekişme, niza etme Ar nazaˁa نزع zyırttı, kopardı

münazara

Ar munāẓara(t) مناظرة z [#nẓr mufāˁala(t) III msd.] bakışma, rekabet etme, tartışma Ar naẓara نظر zbaktı

müncer

Ar muncarr منجرّ z [#crr munfaˁil VII fa.] bir yöne çekilen, evrilen Ar carra جَرَّ zçekti