mürettep

mürebbi

Arapça rbw kökünden gelen murabbi ٍمربّ z "terbiye eden, terbiyeci" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rabā رَبَا z "büyüdü, yetişti" fiilinin mufaˁˁil vezninde (II) etken fiil sıfatııdır.

müreccah

Arapça rcḥ kökünden gelen muraccaḥ مرجّح z "tercih edilen, ağır basan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça racaḥa رَجَحَ z "tercih edildi, ağır bastı" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

müreffeh

Arapça rfh kökünden gelen muraffah مرفّه z "refah sahibi, huzurlu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rafaha رفه z "dinlendi, huzurlu idi" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

mürekkep

Arapça rkb kökünden gelen murakkab مُرَكَّب z "1. terkip edilmiş, bileşik, bileşim, 2. özellikle yazı mürekkebi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rakkaba رَكَّبَ z "bindirdi" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır. Bu sözcük Arapça rakaba رَكَبَ z "bindi" fiilinin (II) fiilidir.

müren

Fransızca murène "yılan balığı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen muraena sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen múraina μύραινα z sözcüğünden alıntıdır.

mürettep
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ İrşadü'l-Mülûk ve's-Selâtîn, 1387]
Takı şart kıldı saˁy kılmaknı kim müretteb bolgay tavāfdan soŋra Yeni Osmanlıca: mürettebat [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
mürettebāt: 1. Tahsisat, tahsis ve tayin olunmuş maaş [maaş bordrosu], 2. sefīne-i harbiyenin zabitān ve efrādı mevcūdesi [donanmada gemi personeli]

Köken

Arapça rtb kökünden gelen murattab مرتّب z "tertip edilmiş, düzenlenik, sıralı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rattaba رتّب z "dizdi, sıraladı" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

Daha fazla bilgi için tertip maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

mürettebat


05.11.2014
mürettip

Arapça rtb kökünden gelen murattib مرتّب z "tertip eden, dizen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rattaba رتّب z "dizdi, sıraladı" fiilinin mufaˁˁil vezninde (II) etken fiil sıfatııdır.

mürit

Arapça rwd kökünden gelen murīd مريد z "murat eden, dileyen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rāda راد z "istedi, aradı" fiilinin mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır.

mürsel

Arapça rsl kökünden gelen mursal مرسل z "1. gönderilmiş, aktarılmış, 2. kaynağı ikinci derecede rivayete dayanan hadis" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rasala رَسَلَ z "saldı, gönderdi" fiilinin mufˁal vezninde (IV) edilgen fiil sıfatııdır.

mürşit

Arapça rşd kökünden gelen murşid مرشد z "yol gösteren, kılavuz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raşada رَشَدَ z "doğru yola gitti" fiilinin mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır.

mürteci

Arapça rcˁ kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *murtaciˁ مرتجع z "irtica eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça yazılı örneği bulunmayan *irticāˁ إرتجاع z sözcüğünün muftaˁil vezninde (VIII) etken fiil sıfatııdır.