mütebessim

müteal

Ar mutaˁāl مُتَعَالٍ z [#ˁlw mutafāˁal VI mef.] yüce, yüceltilen, Allah'ın sıfatlarından biri Ar ˁalā علا‎ zyüksek idi, yükseldi

müteallik

Ar mutaˁalliḳ متعلّق z [#ˁlḳ mutafaˁˁil V fa.] ilgili olan, taalluk eden Ar ˁalaḳa عَلَقَ zasıldı, ilindi

mütearife

Ar mutaˁāraf متعارف z [#ˁrf mutafāˁal VI mef.] bilinen, umumen maruf olan Ar ˁarafa عَرَفَ zbildi

mütebahhir

Ar mutabaḥḥir متبحّر z [#bḥr mutafaˁˁil V fa.] geniş malumat sahibi, allame Ar tabaḥḥara تبحّر z [V f.] engin oldu, bir ilim dalında derinleşti Ar baḥr engin

mütebaki

Ar mutabāḳī متباقي z [#bḳy mutafāˁil VI fa.] artan, kalan Ar baḳā بَقَا zkaldı

mütebessim

[ Sinan Paşa, Tazarru'nâme, 1482]
gülşen-i şādümānī-i yaḳīnde sen mütebessim eyle

Ar mutabassim متبسّم z [#bsm mutafaˁˁil V fa.] tebessüm eden, gülümseyen Ar basama بَسَمَ zgülümsedi

 tebessüm


28.07.2015
mütecanis

Ar mutacānis متجانس z [#cns mutafāˁil VI fa.] tecanüs eden, türdeş Ar cins جنس ztür

mütecaviz

Ar mutacāwiz متجاوز z [#cwz mutafāˁil VI fa.] aşan, tecavüz eden Ar cāza جَازَ zgeçti, aştı

mütecessis

Ar mutacassis متجسّس z [#css mutafaˁˁil V fa.] tecessüs eden Ar cassa جَسَّ zelle yokladı

mütedeyyin

Ar mutadayyin متديّن z [#dyn mutafaˁˁil V fa.] dindar Ar dīn

müteessif

Ar mutaˀassif متأسِّف z [#Asf mutafaˁˁil V fa.] teessüf eden, üzgün Ar asifa أَسِفَ züzüldü, esef etti