mütekebbir

mütehassis

Ar mutaḥassis متحسّس z [#ḥss mutafaˁˁil V fa.] soruşturan, haber alan, işitici Ar ḥassa حَسَّ zduydu

mütehavvil

Ar mutaḥawwil متحوّل z [#ḥwl mutafaˁˁil V fa.] tahavvül eden, değişen, değişken Ar ḥāla حَالَ zdöndü, dönüştü

mütekabil

Ar mutaḳābil متقابل z [#ḳbl mutafāˁil VI fa.] tekabül eden, yüz yüze gelen, karşılıklı Ar ḳabala قَبَلَ zyöneldi

mütekait

Ar mutaḳāˁid متقاعد z [#ḳˁd mutafāˁil VI fa.] oturan, alıkonan, işten alıkonan Ar ḳaˁada قعد zoturdu

mütekâmil

Ar mutakāmil متكامل z [#kml mutafāˁil VI fa.] tekâmül eden, gelişkin Ar kamala كمل ztam ve bütün idi

mütekebbir

[ anon., Tezkiretü'l-Evliya terc., 1341]
ben mütekebbir degülven ammā benim bir kibriyā taŋrım vardur

Ar mutakabbir متكبّر z [#kbr mutafaˁˁil V fa.] büyüklük taslayan, kibirli Ar kibr büyüklük taslama, kibir

 tekebbür


23.09.2014
mütekellim

Ar mutakallim مُتَكَلِّم z [#klm mutafaˁˁil V fa.] tekellüm eden, bir dili konuşan Ar kalama كَلَمَ zkonuştu

mütelezziz

Ar mutalaḏḏiḏ متلذِِّذ z [#lḏḏ mutafaˁˁil V fa.] lezzet alan Ar laḏḏa لَذَّ ztatlı idi

mütemadi

Ar mutamādī متمادى z [#mdy mutafāˁil VI fa.] temadi eden, süregiden, devamlı Ar madan مدٔى zson, uzam, limit

mütemayil

Ar mutamāyil متمايل z [#myl mutafāˁil VI fa.] temayül gösteren Ar māla مال zeğildi

mütemayiz

Ar mutamāyiz متمايز z [#myz mutafāˁil VI fa.] temayüz eden, öne çıkan Ar tamāza تَمَازَ z [VI f.] ayrıştı, seçildi