müzahir

müvellet

Arapça wld kökünden gelen muwallad مولّد z "1. doğurulmuş, 2. sonradan olma, safkan olmayan, soylu olmayan, piç" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça walada وَلَدَ z "doğurdu" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

müverrih

Arapça wrχ kökünden gelen muwarrīχ مورّيخ z "tarihçi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça taˀrīχ "tarih" sözcüğünün mufaˁˁil vezninde (II) etken fiil sıfatııdır.

müvezzi

Arapça wzˁ kökünden gelen muwazziˁ موزّع z "tevzi eden, dağıtan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wazaˁa وزع z "pay etti, böldü" fiilinin mufaˁˁil vezninde (II) etken fiil sıfatııdır.

müyesser

Arapça ysr kökünden gelen muyassar مُيَسَّر z "talihli, yolu açık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça yasara يَسَرَ z "kolay idi, rast geldi" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.

müzaheret

Arapça ẓhr kökünden gelen muẓāhara(t) مظاهرة z "biri lehine tavır koyma, öne çıkma, destekleme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ẓahara ظهر z "belirdi, göründü" fiilinin mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.

müzahir
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
müzāhir: Adjutor, defensor, protector.

Köken

Arapça ẓhr kökünden gelen muẓāhir مظاهر z "biri lehine tavır koyan, yardım eden, sponsor" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ẓahara ظَهَرَ z "göründü, belirdi" fiilinin mufāˁil vezninde (III) etken fiil sıfatııdır.

Daha fazla bilgi için müzaheret maddesine bakınız.


09.12.2014
müzakere

Arapça ḏkr kökünden gelen muḏākara(t) مذاكرة z "karşılıklı zikretme, fikir alışverişi, görüşme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḏakara ذَكَرَ z "andı" fiilinin mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.

müzayaka

Arapça ḍyḳ kökünden gelen muḍāyaḳa(t) مضايقة z "darlık, sıkışıklık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḍāḳa ضَاقَ z "daraldı, sıkıştı" fiilinin mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.

müzayede

Arapça zyd kökünden gelen muzāyada(t) مزايدة z "karşılıklı fiyat artırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça zāda زاد z "arttı" fiilinin mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.

müze

Fransızca musée sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca mouseîon μουσεῖον z "Mousa'lar tapınağı, Mousa'lara adanmış yer" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca Moûsa μοῦσα z "sanat tanrıçası" sözcüğünden +ion ekiyle türetilmiştir.

müzehhep

Arapça ḏhb kökünden gelen muḏahhab مذهّب z "altınla işlenmiş, altın yaldızlı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḏahhaba ذَهَّبَ z "altın kapladı, altın işledi" fiilinin mufaˁˁal vezninde (II) edilgen fiil sıfatııdır.