mıh

mezzanine

İng mezzanine çekme katı, küçük ara kat İt mezzanino [küç.] İt mezzano ortada olan, aradaki +in°2 << Lat medianus orta, ara

mezzosoprano

İt mezzo-soprano orta-yüksek, müzikte kadın sesinin orta perdesi § İt mezzo orta (<< Lat medius a.a. ) İt soprano

mıcır

≈ Erm mcir մճիր ztaş veya kömür kırıntısı, çakıl

mıç|mak

TTü sıç- dışkılamak

mığrı

Yun mungrí/mugrí μουγγρί zbir tür yılan balığı, conger ≈ EYun moungrízō μουγκρίζω zsalyalamak, cıvımak (Kaynak: LS sf. 1148 "slobber")

mıh

[ Codex Cumanicus, 1303]
clavus [çivi] - Fa: megh - Tr: migh, kadan [mıh, kadan] [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
mīχladı & mīḳladı: sammara [çiviledi]

Fa/OFa mēχ/mīχ ميخ zçivi, özellikle tahta çivi (≈ Sans mayūkha büyük tahta çivi )

Benzer sözcükler: mıhçı, mıhlamak, mıhlanmak, mıhlayıcı, mıhsıçtı

Bu maddeye gönderenler: çarmıh


08.04.2015
mıhlama

?

mıknatıs

Ar/Fa miġnaṭīs/miḳnaṭīs مغنطيس z EYun magnḗtis líthos λίθος μαγνήτις zMagnesia taşı, mıknatıs öz Magnēsia μαγνήσια zTesalya'da bir kent

mıncık

çoc

mıntıka

Ar minṭaḳa(t) منطقة z [#ntḳ mifˁala(t) ia.] tokalı kuşak, kemer ≈ Ar niṭāḳ نطاق zkuşak, kordon

mır

onom alçak sesle konuşma sesi, kedi sesi