mırra

mıntıka

Ar minṭaḳa(t) منطقة z [#ntḳ mifˁala(t) ia.] tokalı kuşak, kemer ≈ Ar niṭāḳ نطاق zkuşak, kordon

mır

onom alçak sesle konuşma sesi, kedi sesi

mırın kırın

onom mır mırıldanma sesi

mırlan

Yun *merlanos mezgit balığı, merlangus OLat merlangus/merlingus a.a. EYAlm *merlingo [küç.] deniz yavrusu EYAlm meri deniz Lat mare a.a.

mırmır

Yun murmúri μουρμούρι zmercana benzer bir balık, lithognathus mormyrus ≈ İt mormora/murmura/marmora a.a. ≈ Fr marbré a.a.

mırra

"öd" [ Kitâb Baytaratu'l Vâzih, <1405]
[ Meninski, Thesaurus, 1680]
mürrā: Amara res [acı şey, iştah açıcı olarak içilen bir tür acı içecek]. "... Urfa'ya özgü acı koyu kahve" [ Cumhuriyet - gazete, 1973]
Acı kahveleri mırralarını içtiğim, kutlu kara çamur sularını, yeni sağılmış sütlerini

Ar mirra(t) مرّة z [#mrr fiˁla(t) mr.] öd Ar marra مرّ zacı idi (≈ Aram mrīrtā מרירתא zacı, öd ≈ Akad martu a.a. )

Not: EYun myrrha "bir tür güzel kokulu madde" bir Sami dilinden alınmıştır. Karş. İng myrrh, Fr myrrhe (a.a.).


01.09.2017
mısır

öz Mısır ülke adı Ar miṣr مصر za.a.

mısra

Ar miṣrāˁ مصراع z [#ṣrˁ mifˁal ia.] 1. kapının iki kanadından her biri, 2. bir beytin iki kısmından her biri Ar ṣaraˁa صرع zyere indirdi, düşürdü

mışıl

onom uyuma sesi

mıymıntı

onom mıy/mıymıy yakınma sesi +tI

mız

onom mıy/mız yakınma sesi