mağfiret

magnet

İng magnet mıknatıs EYun magnḗtis (líthos) μαγνήτις λίθος za.a.

magnezyum

YLat magnesium bir element (İlk kullanım: 1755 Joseph Black, İng. kimyacı.) OLat magnesia magnezyum oksit minerali +ium EYun magnḗtis μαγνήτις zmıknatıs

mağara

Ar maġāra(t) مغارة z [#ġwr mafˁala(t) iz/m.] a.a. Ar ġāra غَارَ zdaldı, çukur idi

mağaza

Yun magaziá μαγαζιά z [çoğ.] Yun magazí μαγαζί zambar, gemilerde ticari eşya deposu ≈ Ven magazín a.a. Ar maχāzin مخازن z [#χzn mafāˁil çoğ.] mahzenler Ar maχzan مخزن z [t.] mahzn

mağdur

Ar *maġdūr مغدور z [#ġdr mafˁūl mef.] Ar ġadara غدر zzulmetti, kıydı

mağfiret

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
uşbu ekinden biter ol maġfiret

Ar maġfira(t) مَغْفِرة z [#ġfr mafˁila(t) msd.] bağışlama, esirgeme Ar ġafara غَفَرَ zbağışladı, esirgedi

Benzer sözcükler: mağfur

Bu maddeye gönderenler: estağfurullah, gaffar, gufran, istiğfar, miğfer


05.06.2015
mağlup

Ar maġlūb مغلوب z [#ġlb mafˁūl mef.] yenilmiş Ar ġalaba غَلَبَ züstün idi, üstün geldi

mağrip

Ar maġrib مغرب z [#ġrb mafˁil iz/m.] batı, özellikle İslam dünyasının batı ucundaki Fas-Cezayir ülkeleri Ar ġaraba غرب z(güneş) battı

mağrur

Ar maġrūr مغرور z [#ġrr mafˁūl mef.] aldatılmış, kanmış Ar ġarra غرّ zaldattı

mağşuş

Ar maġşūş مغشوش z [#ġşş mafˁūl mef.] hileli, sahte Ar ġaşşa غَشَّ zkandırdı, sahtecilik yaptı

mah

Fa/OFa māh/mah مه/ماه zay (gök cismi ve süre birimi) ≈ Ave māh-, gen. māŋhō a.a. << HAvr *mḗh₁n̥s (*mḗn̥s) a.a. HAvr *meh₁- (*mē-)