maşa

mastor

Yeni Yunanca mastōr μαστώρ z "usta, üstad" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Latince aynı anlama gelen magister sözcüğünden alıntıdır.

mastürbasyon

Fransızca ve İngilizce masturbation "istimna, elle doyuma ulaşma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen masturbatio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince masturbare "istimna etmek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince mas, mar- "erkeklik olabilir; ancak bu kesin değildir. Latince turbare "karıştırmak, topaç gibi çevirerek oynamak" sözcüklerinin bileşiğidir.

masum

Arapça ˁṣm kökünden gelen maˁṣūm معصوم z "1. aşireti tarafından korunan, dokunulmazlık sahibi, 2. suçsuz, günahsız" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaṣama عصم z "korudu, savundu" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

masun

Arapça ṣwn kökünden gelen maṣūn مصون z "sakınılan, esirgenen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣāna صان z "sakındı, esirgedi" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

masura

Farsça māsūre ماسوره z "üzerine iplik sarılan çubuk veya makara" sözcüğünden alıntıdır.

maşa
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Codex Cumanicus, 1303]
molla [kısaç, köz tutucu] - Tr: masa [ Meninski, Thesaurus, 1680]
māşe p[ers].: kısac. Forceps igniarius. Māşelü tüfenk: Bombarda forficibus instructum. [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
eli maşalı: edebsiz, kavgacı.

Köken

Farsça māşa ماشه z "kısaç, köz tutma aleti" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Arapça ḥşş kökünden gelen miḥaşşa(t) محشّة z "1. kuru ot biçme aleti, 2. közgü, ateş karıştırma aleti" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

Ek açıklama

▪ Edw. Will. Lane, An Arabic Lexicon sf. I.574 miḥaşş, ▪ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani sf. 274 miḥaşşe.

Benzer sözcükler

eli maşalı


10.04.2015
maşallah

Arapça mā şāˀa-llah ما شاءالله z "Allah ne isterse" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça ما z "ne" ve Arapça şāˀa شاء z "ister, istedi" ve Arapça allāh الله z sözcüklerinin bileşiğidir.

maşatlık

Arapça şhd kökünden gelen maşhad مشهد z "şehitlik" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça şahada شهد z "şehit oldu" fiilinin mafˁal vezninde ismi zaman ve mekânıdır.

maşeri

Arapça ˁşr kökünden gelen maˁşar معشر z "toplum, topluluk, cemiyet, özellikle erkekler cemiyeti" sözcüğünden türetilmiştir.

maşlah

Arapça şlḥ kökünden gelen maşlaḥ مشلح z "bir tür kadın cübbesi (Suriye)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şalaḥa شلح z "soyundu, giysi çıkardı" fiilinden türetilmiştir.

maşrapa

Arapça şrb kökünden gelen mişraba(t) مشربة z "su içme aracı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şaraba شَرَبَ z "içti" fiilinin mifˁala(t) vezninde alet adııdır.