maşlah

masura

Farsça māsūre ماسوره z "üzerine iplik sarılan çubuk veya makara" sözcüğünden alıntıdır.

maşa

Farsça māşa ماشه z "kısaç, köz tutma aleti" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Arapça ḥşş kökünden gelen miḥaşşa(t) محشّة z "1. kuru ot biçme aleti, 2. közgü, ateş karıştırma aleti" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

maşallah

Arapça mā şāˀa-llah ما شاءالله z "Allah ne isterse" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça ما z "ne" ve Arapça şāˀa شاء z "ister, istedi" ve Arapça allāh الله z sözcüklerinin bileşiğidir.

maşatlık

Arapça şhd kökünden gelen maşhad مشهد z "şehitlik" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça şahada شهد z "şehit oldu" fiilinin mafˁal vezninde ismi zaman ve mekânıdır.

maşeri

Arapça ˁşr kökünden gelen maˁşar معشر z "toplum, topluluk, cemiyet, özellikle erkekler cemiyeti" sözcüğünden türetilmiştir.

maşlah
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
maşlah: Bir nevˁ üstlük libas ki başlıca Araplara mahsus olup ...

Köken

Arapça şlḥ kökünden gelen maşlaḥ مشلح z "bir tür kadın cübbesi (Suriye)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şalaḥa شلح z "soyundu, giysi çıkardı" fiilinden türetilmiştir.


04.09.2014
maşrapa

Arapça şrb kökünden gelen mişraba(t) مشربة z "içecek kabı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şaraba شَرَبَ z "içti" fiilinin mifˁala(t) vezninde alet adııdır.

maşrık

Arapça şrḳ kökünden gelen maşriḳ مشرق z "güneşin doğduğu yer, doğu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şaraḳa شرق z "(güneş) doğdu" fiilinin mafˁil vezninde ismi zaman ve mekânıdır.

maşuk

Arapça ˁşḳ kökünden gelen maˁşūḳ معشوق z "sevilen kimse, sevgili" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaşiḳa عشق z "aşık oldu" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

mat1

Arapça ve Farsça māt مات z "satranç deyimi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça mwt kökünden gelen māta مات z "öldü" fiilinden türetilmiştir.

mat2

Fransızca mat "kederli, donuk, cilasız" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.