mafya

madun

Ar mā dūna ما دون zaşağıda olan, ast Ar dūn دون zalt, aşağı (edat)

maestro

İt maestro üstad << Lat magister

mafevk

Ar mā fawḳ ما فوق züstte veya üstün olan Ar fāḳa فَاقَ züstün idi

mafiş

Ar mā fihi şayˀ ما فه شىء zhiçbir şey yok

mafsal

Ar mafṣil مفصل z [#fṣl mafˁil iz/m.] eklem, iki şeyin ayrışma yeri Ar faṣala فَصَلَ zayırdı

mafya

[ Cumhuriyet - gazete, 1947]
her renkten 32 parti, henüz pek nüfuzlu olan birkaç asırlık gizli Sicilya cemiyeti 'Mafia'nın müzaheretini kazanmaya çalışmaktadır

İt (Sic) mafia gizli bir örgüt

Not: Nihai kökeni belirsiz olup Sicilya'da yerel bir Arapça lehçeden türemiş olması muhtemeldir. Morte alla Francia, Italia anela "Fransa'ya ölüm, İtalya'nın umudu" sloganından kısaltma yoluyla türetildiği tezi fantezidir.

Benzer sözcükler: mafya babası, mafyacılık, mafyalaşmak, mafyöz


10.12.2015
maganda

?

magazin

İng magazine 1. mağaza, depo, 2. dergi, mecmua Fr magasin ambar, depo, mağaza Ven magazín gemi ambarı

magenta

Fr magenta bir tür kırmızı anilin boya öz Magenta İtalya'da bir kent

magma

YLat magma 1. macun, hamur, 2. yeryüzünün iç tabakasını oluşturan erimiş kütle EYun mágma μάγμα zmacun, hamur EYun mássō, mag- μάσσω, μαγ- zhamur yoğurmak, şekil vermek +ma(t) << HAvr *mh₂ḱ-i̯e- (*maḱ-i̯e-) HAvr *meh₂ḱ- (*māḱ-) yoğurmak, şekil vermek, yapmak

magnet

İng magnet mıknatıs EYun magnḗtis (líthos) μαγνήτις λίθος za.a.